Yayın politikası

Odak ve kapsam

Dergimizde mühendislik bilimleri ve tasarım kapsamı olacak şekilde araştırma, derleme, çeviri ve teknik not olmak üzere farklı alanlarda bilimsel makaleler yayınlanır.

 

Bölüm politikaları

Araştırma Makalesi \ Research Articles

Seçilmemiş Açık gönderiler Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş

Derleme veya Çeviri Makale \ Review or Translated Articles

Seçilmemiş Açık gönderiler Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş

Teknik Not \ Technical Notes

Seçilmemiş Açık gönderiler Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş
 

Değerlendirme süreci

- Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler ulusal ve/veya uluslararası hakemler tarafından değerlendirilir; kabul-ret kararı Editörlük tarafından verilir.

- Makaleleri değerlendiren hakemlerin isimleri yazarlara bildirilmez (blind peer review). Hakemlerin de, yazar isimlerini görmeden (double-blind peer review) makeleleri değerlendirmesi sağlanır.

- Hakem önerileri doğrultusunda yeterli görülmeyen makalelere geliştirilmesi hususunda major (değerlendirme için yeniden gönder) ya da minor (düzeltme gerekli) revizyon kararı verilir. İstenilen seviyeye ulaşmayan ve bilimsel açıdan yeterli görülmeyen makaleler reddedilir.

 

Açık erişim politikası

Bu dergi yayınlanma ile birlikte açık erişimi sağlama politikasını benimsemiştir. Açık erişimin bilginin global değişimini arttırarak insanlık için yararlı sonuçlar doğuracaktır.

 

Yayın Sıklığı

Dergimiz, Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 3 kez yayınlanan bir araştırma dergisidir. Dergimizde yayına kabul edilen makaleler, kapak ve içindekiler dosyası ile birlikte bir sayıda toplu halde yayınlanır.

 

İntihal Engellemesi

- Dergimize gönderilen tüm makaleler 2016 yılından itibaren editör onayına sunulmadan önce iThenticate: Plagiarism Detection Software paket programı ile benzerlik raporundan geçirilir.

- Benzerlik raporu sonucunda makalenin değerlendirme aşamasından önce ret işlemi gerçekleştirilebilir ya da değerlendirilmek üzere yayın kuruluna gönderilebilir. Bu kısımda hakemlik sürecine dahil edilecek makalelerde benzerlik oranı (similarity index) değerinin en fazla %35 olması istenir

 

Yayın İlkeleri

1. Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 2010 yılında kurulmuş bir bilimsel araştırma dergisidir. Dergimiz, yılından itibaren mühendislik bilimleri ve tasarım kapsamlı bilimsel makaleleri düzenli olarak Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında yılda üç sayı yayınlanan ulusal ve uluslararası hakemli-indeksli bir dergidir. Yayınlanmak üzere gönderilen bütün makaleler editörler ve hakemlerce değerlendirilir.

2. Dergimizde, Türkçe veya İngilizce dilinde yazılmış özgün niteliği olan orijinal araştırma kategorisindeki bilimsel makaleler yayınlanır. Bu kategorideki makalelerin; üretilen bilginin yeni olması, yeni bir yöntem öne sürmesi ya da daha önce var olan bilgiye yeni bir boyut kazandırmış olması gibi niteliklere sahip olması beklenir.

3. Dergimizde, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi, derleme ve çeviri türündeki yayınlara da yer verilebilmektedir.

4. Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler ulusal ve/veya uluslararası hakemler tarafından değerlendirilir.

5. Makaleleri değerlendiren hakemlerin isimleri yazarlara bildirilmez (blind peer review). Ayrıca hakemlerin de, yazar isimlerini görmeden (double-blind peer review) makeleleri değerlendirmesi garanti edilir.

6. Hakemlere gönderilen makalelerin 30 gün içerisinde değerlendirilmesi beklenir. Bu sürenin aşılması durumunda editörler hakemlere ilgili gecikmeyi bildiren hatırlatma mesajı gönderirler. 40 gün içinde sonuç alınamaması durumda alan editörleri yeni hakem ataması yapabilmektedirler.

7. Makale hakkında kabul-ret kararı editörler tarafından verilir. Hakem önerileri doğrultusunda yeterli görülmeyen makalelere geliştirilmesi hususunda major (değerlendirme için yeniden gönder) ya da minor (düzeltme gerekli) revizyon kararı verilir. İstenilen seviyeye ulaşmayan ve bilimsel açıdan yeterli görülmeyen makaleler reddedilir.

8. Makale hakkında verilen "düzeltme gerekli" veya "değerlendirme için yeniden gönder" kararından sonra gerekli değişikliklerin yazar tarafından 60 gün içinde yapılması beklenir. Aksi taktirde, makale reddedilir.

9. Yayınlanmak üzere gönderilen makalelerin herhangi bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere herhangi bir dergiye gönderilmemiş olması zorunludur. Bu kısımda sorumluluk başvuru yazarlarına aittir.

10. Makalelerin tüm sorumluluğu ilgili yazarlara aittir. Makaleler, uluslararası kabul görmüş bilim etik kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır. Gerekli hallerde, Etik Kurul Raporu'nun bir kopyası eklenmelidir.

11. Dergimizde yayınlanmak üzere gönderilen tüm makaleler, 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren editör onayına sunulmadan önce iThenticate: Plagiarism Detection Software paket programı ile taranacak ve her makale için benzerlik raporu oluşturulacaktır. Benzerlik raporu, dergi editörleri tarafından kontrol edildikten sonra, sonucu %40 üzeri çıkan makaleler için yazardan düzeltme talep edilecektir. Gerekli düzeltmenin 30 gün içerisinde yapılmaması durumunda makale reddedilir.

12. Dergimizde yayınlanması kabul edilen makalelerin Telif Hakları dergimize devredilmiş sayılır. İlgili bilgilendirme başvuru sürecinde belirtilmektedir.

13. Başvuru aşamasında varsa yazarlar tarafından Çıkar Çatışması beyanı istenir. İlgili bildirim belirtilmemiş olsa bile Çıkar Çatışması bildirilmediğine dair not Dizgi aşamasında makaleye eklenir.

14. Dergimizde yayımlanmak üzere gönderilen makaleler, dergi makale yazım formatına göre hazırlanmalıdır. Yazar Rehberi'nden makale yazım formatına ulaşılabilir.

15. Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi'ne yayınlanmak için gönderilen makalelerden herhangi bir değerlendirme ve başvuru ücreti alınmamaktadır.

 


ISSN: 1308-6693