BİLGİSAYARLI GÖRMEYE DAYALI ELEKTROAKTİF POLİMER HAREKETLERİNDEN ELEKTRİK GERİLİMİ TAHMİNİ

Mustafa Hakan BOZKURT, Eyüp GEDİKLİ, Mehmet İTİK
1.640 746

Öz


Bu çalışmada, elektroaktif polimer hareketleri izlenerek, polimere uygulanan elektrik gerilimi tahmin edilmiştir. Elektroaktif polimerler, düşük seviyeli elektrik gerilimleriyle şekilsel ve boyutsal değişime uğrayan, son zamanlarda biyomedikal alanlarda yapay kas üretimi için kullanılan maddelerdir. Düşük gerilimlerle değişimler gösterebildiğinden polimerlerin biyomedikal uygulamalarda daha çok kullanılması beklenmektedir. Biyomedikal uygulamalarda polimer maddenin kullanımındaki en büyük problem polimerin otomatik kontrolüdür. Bu nedenle polimer maddenin konumsal izlenimi ve gerçek zamanlı kontrolü gerekmektedir. Bu çalışmada, polimerin olduğu görüntülerde arkaplana dayalı olarak polimer maddenin belirlenmesi ve hareketine dayalı olarak verilen gerilimin tahmin edilmesine çalışılmıştır. Böylece elektroktif polimer malzemenin istenilen hedefe gönderilmesi otomatik olarak sağlanabilmektedir. Bu sistem ile mikroinjeksiyon gibi elle yapıldığında pek çok hatalı işlemler elektroaktif polimer kullanılarak minimuma indirgenecek ve otomatikleştirilebilecektir. Çalışmada ilk olarak, arkaplan görüntüsüne dayalı olarak polimer malzemenin görüntülerdeki tespiti yapılmış ve morfolojik işlemlerle belirlenen nesne netleştirilmiştir. Ardından polimer maddenin öznitelikleri HU'nun değişmez momentler yaklaşımı ile belirlenmiştir. Daha sonra değişmez momentlerden oluşan özellik veritabanından, o anda verilen gerilim değerinin yapay sinir ağları ile tahminine çalışılmıştır. 2 katmanlı ve geri yayılımlı YSA ile elde edilen başarılı sonuçlardan daha çok hassasiyet gerektiren biyomekanik alanlarda polimerlerin kullanılabileceği görülmektedir.

Anahtar kelimeler


Bilgisayarla Görme Hareket Analizi

Tam metin:

PDF


Referanslar


Bar-Cohen, Y., 2005., Artificial muscles using electroactive polymers (EAP): capabilities, challenges and potential.

Boztoprak, H., Çağlar, M. F., Merdan, M., 2007.

Alternatif Morfolojik Bir Yöntemle Plaka Yerini Saptama. Chen, Z., Shen, Y., Xi, N., Tan, X., 2007., Integrated sensing for ionic polymer–metal composite actuators using PVDF thin films, Smart materials and structures.

Fisher R., Perkins S., Walker A., Wolfart E., 2003.,

Adaptive Thresholding, http://homepages.inf.ed.ac.uk/rbf/HIPR2/adpthrsh. htm Graupe, D., 2007., Principles of Artificial Neural Net,.

Vol. , World Scientific. Hu, M. K., 1962., Visual Pattern Recognition by

Moment Invariants., Information Theory., IRE Transactions on., 8.2., 179-187. Soille, P., 1999., Morphological Image Analysis:

Principles and Applications., Springer-Verlag. Şengür, A., Türkoğlu, İ., 2004., Değişmez Momentlerle

Türkçe Karakter Tanıma Zurada, J. M., 1992., Introduction to artificial neural systems., Vol. 8., St. Paul: West publishing company.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.