BARFİKSTE DEVİR HAREKETLERİNİN BENZEŞİMİ

Nihat ÖZGÖREN, Serdar ARITAN
1.552 738

Öz


Bu çalışmanın amacı, barfikste düz ve ters devir hareketlerinin kinematik ve kinetik özelliklerini bir benzeşim modeli oluşturarak incelemektir. Çalışmaya beş erkek eski milli cimnastikçi gönüllü denek olarak katılarak barfikste düz ve ters devir hareketleri yapmıştır. Devir hareketlerinin görüntü kaydı saniyede 500 kare görüntü kaydedebilen yüksek hızlı kamera ile yapılmıştır. Anatomik noktaların görüntü üzerinden belirlenebilmesi için eklemlere yansıtıcı işaretler yerleştirilmiştir. Hareket alanının kalibrasyonu için üzerinde 8 sabit nokta bulunan kalibrasyon düzleminin görüntüsü de her denek için kaydedilmiştir. Kaydedilen görüntülerdeki yansıtıcı işaretler sayısallaştırılarak noktaların konum verileri elde edilmiştir. Sayısallaştırmadan kaynaklı gürültünün azaltılması için noktaların konum verileri ikinci derece polinomiyel modelin (uygulama genişliği 0.1) ağırlıklı doğrusal en küçük kareler yaklaşımı ile yumuşatılmıştır. Yumuşatılmış konum verileri kullanılarak vücut üyeleri tanımlanmış, üye ve eklemlerin açısal değişimi, hızı ve ivmesi hesaplanmıştır. Vücut üyelerinin üç boyutlu geometrisini oluşturmak için deneklerin üye çevre ve uzunlukları ölçülerek kaydedilmiştir. Çalışmada sporcunun sagittal düzlemde yedi üyeli, üç boyutlu bağlantılı üye mekanik modeli tasarlanmıştır. Bu model SIMULINK (sürüm 8.3) programında SimMechanics (sürüm 4.4) kütüphaneleri kullanılarak oluşturulmuştur. Görüntü üzerinden belirlenen üye ve eklem kinematiği modelde girdi olarak yer almıştır. Benzeşim sistemi ters dinamik yöntemle çözülerek eklem momentleri hesaplanmıştır. Ters ve düz devir hareketlerinin kinematik ve kinetik özellikleri karşılaştırılarak incelenmiştir. Ters devir hareketinde vücut kütle merkezinin açısal hızı düz devirdekinden az olduğu, bu nedenle düz devir hareketinin daha hızlı tamamlandığı ortaya çıkmıştır. Düz devir hareketinde eklem momentlerinin ters devirdekinden daha yüksek olduğu bulunmuştur.

Anahtar kelimeler


Barfiks Düz devir Ters devir Dinamik model SimMechanics

Tam metin:

PDF


Referanslar


Arıtan, S., Çilli, M., Amca, A.M. HUBAG: Üç Boyutlu Hareket Analizi Yazılımı. Spor Bilimleri Dergisi, 2010 21 (1), 30–36

Dempster, W. T., 1995. Space requirements of the seated operator, USAF, WADC, Tech. Rep. 55- 159,Wright-Patterson Air Force Base, Ohio.

Hiley, M. J., Yeadon, M.R., 2005. Maximal dismounts from high bar. Journal of Biomechanics, 38(11), 2221– 2227.

Hiley, M. J., Yeadon, M. R., 2008. Optimisation of high bar circling technique for consistent performance of a triple piked somersault dismount. Journal of Biomechanics, 41(8), 1730–1735.

Hiley, M. J., Yeadon, M. R., 2012. Achieving consistent performance in a complex whole body movement: TheTkatchev on high bar. Human Movement Science, 31: 834-843.

The MathWorks Inc., 2013. MATLAB & SIMULINK Getting started guide R2013b.

Yeadon, M. R., Hiley, M.J., 2000. The mechanics of the backward giant circle on the high bar, Human Movement Science, 19: 153-173.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.