ALTI SİGMA YÖNTEMİ İLE İMALAT SEKTÖRÜNDE ERGONOMİK RİSK İNDİRGEME UYGULAMASI

Batuhan Alper DURMUŞOĞLU, Gülşen AYDIN KESKİN
1.866 1.523

Öz


Günümüzde ergonomi bilimi, imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin, çalışma alanlarındaki riskli noktaları elimine edebileceği veya risk seviyesini indirgeyebileceği, işçi sağlığı ve iş güvenliği konularında iyileştirmeler yapabileceği, çalışanların çalışma kalitesini arttırabileceği, çalışan bağlılığı ve sadakatini geliştirebileceği ve dolayısıyla işletmenin kendisini rakiplerine göre ön plana çıkarabileceği bir bilim dalı haline gelmektedir. Bu bağlamda yapılan çalışmada, imalat sektöründe faaliyet gösteren bir işletmenin çalışma alanındaki her bir prosesin ergonomik risk analizleri Sue Rodgers yöntemi ile yapılarak risk seviyeleri belirlenmiştir. Sue Rodgers yöntemine göre yüksek risk teşkil eden proseslerin, altı sigma problem çözme metodu ile orta ve düşük seviyelere belirli bir hedef çerçevesinde indirgenmesi çalışmanın özünü oluşturmaktadır. Yapılan çalışma neticesinde iyileştirme, hedeflenen yüksek riskli bölgelerin %75’inde sağlanmıştır.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.