EĞİTİMDE RENK ERGONOMİSİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA:TOROS ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Yusuf GÜL, Mehmet MİMAN, Fikri EGE, Selin SARAÇ
982 504

Öz


Bu çalışma yükseköğrenimde öğrencilerin sınıf-içi eğitim ortamlarındaki renklere karşı tutumlarını belirlemek üzere Toros Üniversitesi’nde 2014-2015 bahar döneminde eğitim gören 185 öğrenciyle gerçekleştirilmiştir. Geliştirilen tutum ölçeğinin güvenirliği yüksek derecede bulunmaktadır. Keşfedici ve öncü nitelikteki bu çalışma öğrencilerin duvar, sıra ve kapı rengi olarak daha çok açık renkleri tercih ettiklerini ve eğitim faaliyetlerinin birden fazla renkte kalem kullanılarak gerçekleştirilmesini istediklerini betimsel olarak ortaya koymaktadır.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.