BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÇAĞIŞ YERLEŞKESİNİN BEDENSEL ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN SOSYAL ALANLARA ULAŞABİLİRLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Tülay ÇİVİCİ, Demet GÖNEN
1.922 857

Öz


Bu çalışmada, Balıkesir Üniversitesi Çağış Yerleşkesi içerisinde ulaşılabilirlik bedensel engelliler açısından değerlendirilmiş ve ulaşılabilirliğin ne ölçüde sağlandığı, varsa eksikliklerin belirlenerek bu eksiklikleri giderecek önlemlerin alınması amaçlanmıştır. Çalışmada referans noktaları kaldırımlar ve rampalar, yaya yolları, bina girişleri, toplu taşıma durakları, otoparklar, işaret ve işaretlemeler ve yaya geçitleri TS 12576 sayılı Şehir İçi Yollar - Özürlü ve Yaşlılar için Sokak, Cadde, Meydan ve Yollarda Yapısal Önlemler ve İşaretlemelerin Tasarım Kuralları’na göre incelenmiş ve uygunluk düzeyleri saptanmıştır. Ulaşılamayan faaliyetlerin engelli veya engelsiz bireylere fayda sağlamayacağından yola çıkılarak, bu faaliyetleri ulaşılabilir yapmak amaçlanmıştır. Böylece engelli bireylerin yerleşke yaşamına katılımı, kamusal hizmetlerden yararlanabilmeleri ve diğer bireylerle aynı ortamlarda benzer aktiviteleri paylaşabilmeleri sağlanacaktır.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.