ALÜMİNYUM SİLİSYUM ALAŞIMLARIN YÜKSEK SICAKLIK AŞINMA DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

Selim ÖLMEZ, Ergün KELEŞOĞLU
1.924 506

Öz


Alüminyum hafifliği ve iyi dayanım özellikleri sayesinde, başta otomotiv sanayinde yaygın kullanılan bir mühendislik malzemesidir. Alüminyum hafif ve dayanıklı olmasına rağmen, yüksek sıcaklıklardaki dayanım değerleri önemli ölçüde düşmektedir. Bundan dolayı, yüksek sıcaklıklarda da kullanılabilmesi için çeşitli alaşımlandırma yapılarak, yeterli dayanıma sahip olması amaçlanmaktadır. Aşınmanın azaltılması için yağlayıcı ya da kaplamalar da kullanılabilir, ancak bu önlemler ek maliyet getirmektedir. Dolayısıyla bu kaybın azaltılmasında en önemli etken, doğru malzemenin seçilmesidir. Bu çalışmada, Al – Si alaşımları disk üzerinde sürtünen pim (pin-on-disc) yöntemiyle 180°C ve oda sıcaklığında aşınma deneyine tabi tutulmuştur. Deneyler sonunda, alaşımların aşınma hızının sıcaklığa bağlı olarak arttığı gözlenmiştir. Numuneler, deney öncesi ve deney sonrası tartılarak, aşınma sonucunda meydana gelen ağırlık kaybı ortaya çıkarılmaktadır. Bu çalışmada Al-Si alaşımlarının oda sıcaklığında ve yüksek sıcaklıkta aşınma davranışları incelenmesi amaçlanmıştır.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.