FUSED SİLİKA TAKVİYE EDİLMİŞ AL ALAŞIMI KOMPOZİTLERİN AŞINMA DAVRANIŞI ÜZERİNE MAGNEZYUMUN ETKİSİ

Ferhat GÜL
1.765 362

Öz


Bu çalışmada, vakum infiltrasyon yöntemi ile üretilen fused silika takviye edilmiş Al-10Si kompozitlerin abrasif aşınma davranışı üzerine magnezyumun etkisi araştırılmıştır. Abrasif aşınma testleri, 60, 100, 220 ve 400 numaralı Al2O3 zımparalar ile, 10, 20 ve 30 N yükler altında, 0.1 m/s. kayma hızında disk üzerinde pim aşınma cihazı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. İnfiltrasyon yönteminde, matriks malzemesi olarak Al10Si ve Al10Si+%5 Mg alaşımları kullanılmıştır. Al10Si alaşımına % 5 Mg ilavesinin, 60 Mesh zımpara ve 20-30 N yük şartlarında, matriksin aşınma kaybının arttırdığı, ancak kompozitlerinin aşınma kaybının azalttığı tespit edilmiştir. Ayrıca deneysel aşınma sonuçlarının analiz edilmesi için minitab V16 istatistiksel analiz programı kullanılmıştır. İstatistiksel analiz sonuçları, aşınma testlerinde en etkin parametrenin aşındırıcı parçacık boyutu olduğunu göstermektedir.

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.21923/jesd.01878