2.45GHZ, 3.7GHZ VE 5.8 GHZ FREKANSLARDA ÇALIŞAN ÜÇ-BANT YAMA ANTEN TASARIMI

Orhan ARMAĞAN, Mesud KAHRİMAN
1.171 192

Öz


Kullanımı gittikçe artan kablosuz ağ ve mobil haberleşme sistemlerinde, birden fazla frekans bandında çalışacak anten birimlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmada; 2.45GHz, 3.7GHz ve 5.8 GHz frekans bantlarında çalışan, mikroşerit yama anten tasarımı anlatılmıştır. Bu antenin frekans bant genişlikleri sırasıyla 110MHz, 220MHz ve 390MHz ve her üç frekansta da yansıma katsayıları -27dB civarında ölçülmüştür. Bu antenin boyutları 52x76x1.6mm3’dir. Anten tasarımı için HFSS simülasyon programı kullanılmıştır. Tasarlanan anten çift taraflı bakır plaket üzerinde basılarak S11 parametreleri Agilent FieldFox N9926A Network Analizör cihazı ile ölçülmüştür. Ölçülen değerler ile simülasyon değerleri karşılaştırılmış ve grafiksel olarak gösterilmiştir.

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.21923/jesd.79858

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.