BİR MOBİLYA FABRİKASINDA ÇALIŞAN İŞÇİLERİN ÇALIŞMA DURUŞLARININ REBA YÖNTEMİ İLE ANALİZİ

Olcay POLAT, Özcan MUTLU, Halil ÇAKANEL, Onur DOĞAN, Emre ÖZÇETİN, Emre ŞEN
402 218

Öz


Günümüz üretim anlayışında parti büyüklükleri giderek düşerken ürün çeşidi giderek artmaktadır. Mobilya sektörü de bu üretim anlayışından önemli ölçüde etkilenmektedir. Artan ürün çeşidinin bir sonucu olarak planlama faaliyetleri etkili bir şekilde yapılamamakta ve işçiler çoğu zaman aşırı yüklenmelere maruz kalmaktadır. Bu nedenle mobilya sektöründe çalışan işçilerde kas iskelet sistemi rahatsızlıklarına (KİSR) oldukça sık rastlanılmaktadır.
Bu çalışmada; Denizli ilinde faaliyet gösteren büyük ölçekli bir mobilya firmasındaki işçilerin çalışma duruşları incelenmiştir. Çalışma duruşlarını analiz etmek için REBA yöntemi kullanılmıştır. Otuz iki işçinin görüntü kayıtları incelenerek ölçümler yapılmış ve KİSR açısından riskli işler belirlenmiştir. REBA analizi sonuçlarına göre; özellikle üretim ve montaj hatlarında çalışan işçilerin yaklaşık %60’ının KİSR açısından oldukça riskli olduğu tespit edilmiştir. KİSR risk seviyelerini azaltmak için bazı iyileştirme önerileri ortaya konulmuştur.

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.21923/jesd.41742

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.