BİR ELEKTRİK DAĞITIM FİRMASI ÇALIŞANLARINA ELEKTROMANYETİK ALANLARIN OLASI BİYOLOJİK ETKİLERİ

Begüm AKÇA, Özlem COŞKUN
1.319 227

Öz


Elektrik enerjisinin iletilmesi ve kullanımı sırasında çevreyi ve insanları etkileyebilecek elektromanyetik alanlar meydana gelmektedir. 50- 60 Hz’de kuvvetli alanlar içerisinde uzunca bir süre yaşamak zorunda olan insan, hayvan ve bitkilerdeki olası fizyolojik ve biyolojik etkileri belirlemek amacı ile hem deneysel hem de epidemiyolojik çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmayı bir elektrik dağıtım firmasında çalışan erkek işçilerin trafo kaynaklı elektromanyetik etkiye maruz kalması ve elektromanyetik alanın oluşturduğu olası sağlık etkilerinin belirlenmesi oluşturmaktadır. Bunun için, trafolara maruz kalan 60 kişilik bir maruziyet grubu ve aynı kurumda çalışan ancak trafolara maruz kalmayan 20 kişilik bir kontrol grubu seçilmiştir. Araştırma anketi ise; hem maruziyet, hem de kontrol grubuna uygulanmıştır. Sonuç olarak elektromanyetik alanlara maruz kalma şartları incelenmeli ve bunlara göre gerekli düzeltmeler yapılarak, ulusal standartlar belirlenmelidir. Bu konuda yapılacak araştırmaların devam etmesi, bilimsel ve toplum sağlığı açısından önemlidir.

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.21923/jesd.01691

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.