ENVANTER ROTALAMA PROBLEMLERİ İÇİN YENİ ARAŞTIRMA ALANLARI

Ömer Utku KAHRAMAN, Erdal AYDEMİR
1.692 430

Öz


Giderek karmaşıklaşan endüstriyel ortamlar, yeni ve farklı ihtiyaçları ve problemleri ortaya çıkarmaktadır. Bilimsel yazında yapılan araştırmalar ise, bu yeni ihtiyaçları karşılamayı ve problemlere çözümler üretmeyi amaçlamaktadır. Bu çalışmanın da temel konusu olan, taşıma ve dağıtım problemleri içerisinde yer alan Envanter Rotalama Problemi (En-RP) de bu tür gelişmeyle ortaya çıkmış bir problem türüdür. En-RP, araç rotalama probleminin envanter yönetimi yaklaşımını kapsayan özel bir hali olarak düşünülmektedir. Bir çok problem gibi sistematik bir yapıya sahip olan envanter rotalama problemi de sürekli gelişme gösteren bir problemdir.

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.21923/jesd.31401