GALVANİK KOROZYON VE ALÜMİNYUM-BAKIR ÜZERİNE DENEYSEL BİR ÇALIŞMA

Tansel KOYUN, Şevki Yılmaz GÜVEN
1.597 289

Öz


Korozyon endüstride ve insan sağlığı açısından önem arz eden besin maddeleri muhafazası kadar ısıtma, soğutma ve iklimlendirme sistemlerinde de karşımıza çıkmaktadır. Akışkan hareketi olan, olmayan ve özellikle de yoğuşma ve buharlaşma olan borularda zamanla korozyon oluşmaktadır. Bazı metaller korozyona uğrama konusunda daha aktiftirler. İklimlendirme sistemlerinde boru malzemesi olarak korozyona uğrama konusunda daha az aktif olan bakır kullanılmaktadır. Bu çalışmada, korozyon konusunda daha aktif olan alüminyum ve daha az aktif olan bakır birlikte bir deney setinde ele alınarak oluşan korozyon ve bu malzemelerin nasıl etkilendiği incelenmiştir. İlk olarak bakır ve alüminyum metaller arasındaki potansiyel fark (volt) cinsinden ölçülmüştür. Daha sonra tasarlanan sistemde anot-katot reaksiyonları oluşturularak sistemde korozyon artış miktarı ve ardından oluşan bu korozyonu azaltmak için farklı bir tasarım yapılmıştır. Yeni tasarlanan sistem deneysel olarak incelenmiş ve korozyondaki azalmanın miktarı gözlenmiştir.

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.21923/jesd.51532

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.