LTE TEKNOLOJİLERİNDE GERÇEK ZAMANLI VE YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ VİDEO AKTARIMLARININ PERFORMANS ANALİZLERİ

Mevlüt ERSOY, Tuncay YİĞİT
1.396 293

Öz


İnsanların, yer ve zamana bağlı kalmadan bilgiye erişim ihtiyacı kablosuz teknolojilerin gelişmesindeki en önemli faktördür. Özellikle kullanıcı sayıların artış göstermesi ve video uygulamalarının kullanım oranın artması ile hücresel ağlarda yeni yapıların geliştirilmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda Uzun Dönemli Evrim (LTE – Long Term Evolution) teknolojileri tamamen paket anahtarlama yapısı ile geliştirilmiştir. LTE’ nin ilk hedefi daha fazla kullanıcıya hizmet verebilmek ve daha hızlı veri aktarımı sağlayabilmektedir. Bu kapsamda, LTE ağındaki MAC katmanında kaynak tahsislerini sağlayan mevcut algoritmaların yüksek çözünürlüklü video aktarımlarındaki ve farklı kullanıcı sayılarındaki durumları incelenmiştir. Bu çalışma kapsamında, kayıp paketlerin sayıları, aktarılan bit miktarları, paket gecikmeleri analiz edilmiştir. Analizler sonucunda, LTE ağında yüksek çözünürlüklü ve gerçek zamanlı video aktarım uygulamalarında kullanıcı sayılarının artış göstermesi ile ağdaki tıkanıklık oranlarının artış gösterdiği gözlemlenmiştir.

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.21923/jesd.22913

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.