SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi

274.435 155.460

Dergi ana sayfa görseli

Duyurular

 
Duyuru yok
 
Diğer duyurular

Cilt 1, Sayı 1 (2017): Basılı yayım öncesi Online Yayınlar (http://dergipark.gov.tr/sdusbed adresinden takip ediniz)

İçindekiler

Araştırma Makaleleri

Hemşirelik öğrencilerinin kariyer uyumu ve iyimserlik düzeylerinin belirlenmesi
AYŞE KARADAŞ, SONGÜL DURAN, SERAP KAYNAK
AYAKTAN BAŞVURAN HASTALARDA ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONUNA NEDEN OLAN ESCHERİCHİA COLİ SUŞLARINDAKİ FOSFOMİSİN DUYARLILIĞININ GENİŞLEMİŞ SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZ VARLIĞI İLE İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
Mustafa Güzel, Doğan Akdoğan
FARKLI YAPIŞTIRMA SİMANLARINDA MARJİNAL ARALIĞIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Zeynep Başağaoğlu Demirekin, Kemal Çavdarlı, S. Süha Türkaslan
Deneysel periodontitiste fazla kilolu olma durumunun dolaşımdaki sitokinler ve adipokinler üzerine etkisi
Fethiye Çağlar Özşahin, Zuhal Yetkin Ay, Duygu Kumbul Doğuç, Birsen Harun Dağdeviren, Ersin Uskun, Fatma Yeşim Kırzıoğlu
Parkinson’s Disease Prediction Using Artificial Neural Network Algorithms and A Studyon Effects of Data Attributes to Prediction Results
Kaan YILANCIOĞLU
Vertebralara Ait Anatomik Yapıların Morfometrik Olarak İncelenmesi ve Klinik Açıdan Değerlendirilmesi: Anatomik Çalışma
Kadir Desdicioğlu
Tek Girişli Artrosentez İşleminin Temporomandibular Eklem Bozukluklarına Kısa Dönem Etkisi / Short Term Effects of Single Puncture Arthrocentesis Procedure in Temporomandibular Joint Disorders
Elif Bilgir, Derya Yıldırım, Mehmet Fatih Şentürk, Hikmet Orhan
The Effect of a Single Session of Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation on Weight Bearing Asymmetry during Squatting in People with Knee Osteoarthritis
Seher Özyürek, İlkşan Demirbüken, Salih Angın
The status of vital abutment teeth three years after prosthodontic treatment
Nilüfer Ersan, Mehmet İlgüy, Erdoğan Fişekçioğlu, Semanur Dölekoğlu, Ceyhun Canpolat
Upper Airway Morphology and Head Posture in Healthy Men and Women
Aynur Medine ŞAHİN SAĞLAM, Neslihan Ebru ŞENIŞIK
Yaşlı bireylerde denge, fonksiyonel egzersiz kapasitesi ve periferal kas kuvveti arasındaki ilişki
Gülşah Özsoy, İsmail Özsoy, Nursen İlçin, Nil Tekin, Sema Savcı
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİNE İLİŞKİN TUTUMLARI
fatma geçici
Hemşirelik Öğrencilerinin Laboratuvar Uygulamalarındaki Bilgi ve Becerileri ile Sınav Kaygısı İlişkisinin İncelenmesi
TÜLAY SAĞKAL MİDİLLİ, KIVAN ÇEVİK, EBRU BAYSAL

Derlemeler

Maloklüzyonun psikososyal etkileri ve çocuklarda ortodontik tedavi görme isteği
Esra Karaağaç, Çiğdem KÜÇÜKEŞMEN


ISSN: ISSN :2146-247X