FARKLI YAPIŞTIRMA SİMANLARINDA MARJİNAL ARALIĞIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Zeynep Başağaoğlu Demirekin, Kemal Çavdarlı, S. Süha Türkaslan
691

Öz


Çalışmamızın amacı, 3 farklı metal altyapı üretim tekniği kullanılarak elde edilen 3 üyeli sabit metal-seramik köprülerin 3 farklı simanla yapıştırılmasının ardından meydana gelen marjinal açıklık farklarının karşılaştırılıp ve değerlendirilmesidir. Örnekler 3 farklı fabrikasyon tekniğiyle (indüksiyon döküm, milleme, lazer sinterleme) elde edilip 9 grupta değerlendirildi. Metal-seramik köprülerin marjinal açıklık değerleri simantasyon öncesi kaydedilip ardından simantasyon sonrası kayıtlarla karşılaştırıldı. Değerlendirme için her bir kron marjininin 40 farklı noktasından kayıtlar stereomikroskop kullanılarak alındı. Çalışmamızın sonuçlarına göre indüksiyon döküm tekniği ile elde edilen grup dışındaki tüm grupların açıklık değerleri klinik olarak kabul edilebilir sınırlar içindedir (p<0.05). Simantasyon yapılan örneklerin tamamında marjinal aralığın arttığı belirlendi; ancak bu değerler klinik olarak kabul edilebilir sınırlar içindedir.