Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 7, Sayı 3 (2016) 12- 14 yaşlarındaki çocuklarda ortodontik tedavi ihtiyacı indeksinin değerlendirilmesi Öz   PDF
Esra Karaağaç, Çiğdem Küçükeşmen
 
Cilt 1, Sayı 2 (2010) 2450 MHz Dalga Frekanslı Elektromanyetik Alanın Sıçanların Testislerinde Oluşturduğu Fizyopatolojik ve Yapısal Değişikliklerin Araştırılması Investigation of 2450 MHz Electromagnetic Field Formed by the testes of rats Physiopathological Ayrıntılar   PDF
Sadettin Çalışkan
 
Cilt 1, Sayı 1 (2010) 2450 MHz Elektromanyetik alan ve karaciğer üzerine etkileri Öz   PDF
Mustafa Saygın, Sadettin Çalışkan, Nurhan Gümral, Ahmet Çağrı Bocutoğlu, Mehmet Has
 
Cilt 3, Sayı 3 (2012) ADA tip III ve tip IV dental alçı ile hazırlanmış örneklerin alçı-su karışımında bekletilmesinin yüzey pürüzlülüğüne olan etkisinin incelenmesi Öz   PDF
Şebnem Ulviye Büyükkaplan, Üstün Musa Güldağ, Ali Karahanoğlu
 
Cilt 7, Sayı 3 (2016) Ağız diş ve çene cerrahisinde darbeli elektromanyetik alan uygulamasının kemik iyileşmesi üzerine etkileri Öz   PDF
Olgun Topal
 
Cilt 6, Sayı 3 (2015) Ağız Kokusu İçin Olası Risk Faktörlerinin Araştırılması. Öz   PDF
Mehmet Selim Bilgin, İbrahim Ersoy, Mustafa Göregen, Ali Erdem
 
Cilt 1, Sayı 2 (2010) Agresif Periodontitisin Poliamid Materyal ile Protetik Rehabilitasyonu: Bir Olgu Sunumu Öz   PDF
Muhsin ÖZDEM, Mine Öztürk TONGUÇ, Kemal ÇAVDARLI, Süha TÜRKASLAN, Fatma Yeşim KIRZIOĞLU
 
Cilt 2, Sayı 3 (2011) Ağrı İli Köyleri Gebe ve Çocuk İzlemleri Durumu ve Sağlık Hizmetlerine Ulaşılabilirlik Değerlendirilmesi Öz   PDF
NURİYE ULU
 
Cilt 4, Sayı 3 (2013) Aile Hekimlerinin Kanıta Dayalı Tıp Uygulamalarını Kullanım Durumları ve Bilgi Arama Davranışları Öz   PDF
Meltem Saygılı, Sıdıka Kaya, Cuma Sonğur, Özlem Özer
 
Cilt 4, Sayı 3 (2013) Ailesel hiperkolesterolemi ile birlikte diffüz asendan aorta ve sol ana koroner arter tutulumu: Olgu Sunumu Öz   PDF
Eyüp Büyükkaya, Şule Büyükkaya, Esra Karakaş, Bilge Bülbül Şen, Mehmet Fatih Karakaş
 
Cilt 7, Sayı 2 (2016) Akdeniz bölgesinde bir il kırsalında 5 yaş altı çocuklarda doğumsal anomali sıklığı Öz   PDF
Ersin USKUN, Ayşe ÇELİK, Pınar ERSOY, Mustafa Volkan YÜREKLİ, Orhan KARAKAŞ, Ayşenur BEYAZIT, Ahmet Nesimi KİŞİOĞLU, Behçet İlker BÜYÜKYAVUZ
 
Cilt 2, Sayı 2 (2011) Alkol bağımlığında Gama Glutamin Transferaz(GGT) düzeyinin kan biyokimyasal testleri ve klinik özellikler ile bağlantısı Öz   PDF
Osman Salış, Abdullah Akpınar
 
Cilt 4, Sayı 3 (2013) Alkolik olmayan fare karaciğer yağlanmasında visfatin ve interlökin-6´nın etkisinin incelenmesi Öz   PDF
meltem özgöçmen, Meral Öncü
 
Cilt 2, Sayı 3 (2011) Antakya'da İnmeye Bağlı Mortalite Öz   PDF
mustafa yılmaz, nigar yılmaz
 
Cilt 1, Sayı 2 (2010) Antioksidan Vitaminlerin Periodontal Sağlıktaki Rolü Öz   PDF
Burak Doğan, Gülin Yılmaz, Özlem Fentoğlu, Fatma Yeşim Kırzıoğlu
 
Cilt 6, Sayı 1 (2015) Arcus Aortae Kaynaklı Arteria Vertebralis Sinistra Olgusu Öz   PDF
kadir desdicioğlu, mehmet ali malas
 
Cilt 3, Sayı 2 (2012) Arnett Yumuşak Doku Sefalometrik Analizi Öz   PDF
Ruhi Nalçacı, Gökhan Özyer
 
Cilt 7, Sayı 1 (2016) Astım'lı hastaların ve hemşirelerinin Eğitim gereksinimleri ile ilgili görüşleri: Q methodu Öz   PDF
Nuray Çetin, Esin Çetinkaya Uslusoy, Medet Korkmaz
 
Cilt 1, Sayı 1 (2017): Basılı yayım öncesi Online Yayınlar (http://dergipark.gov.tr/sdusbed adresinden takip ediniz) AYAKTAN BAŞVURAN HASTALARDA ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONUNA NEDEN OLAN ESCHERİCHİA COLİ SUŞLARINDAKİ FOSFOMİSİN DUYARLILIĞININ GENİŞLEMİŞ SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZ VARLIĞI İLE İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Öz
Mustafa Güzel, Doğan Akdoğan
 
Cilt 5, Sayı 1 (2014) Benign adneksiyel kitlelerde ultrasonografi ve renkli Doppler ultrasonografinin tanıya olan katkısı Öz   PDF
Ayşegül Altunkeser, Mehmet Sevgili, Sema Soysal
 
Cilt 6, Sayı 1 (2015) Bifosfonat kullanımına bağlı olarak gelişen osteonekroz: atipik klinik görüntü Öz   PDF
Müge Çına Aksoy, Özge Kolkesen Şahin, Gülperi Koçer, Timuçin Baykul
 
Cilt 4, Sayı 2 (2013) Bilateral seminal vezikül agenezisi ve soliter pelvik böbreğin eşlik ettiği bilateral konjenital vaz deferens agenezisi Öz   PDF
MEHMET UMUL, BARIŞ ALTAY, BURAK TURNA, OKTAY NAZLI
 
Cilt 4, Sayı 2 (2013) Bilgisayarlı Tomografi Çekimi Esnasında Oral Kontrast Ajan Kullanımına Bağlı Gelişen Kardiyopulmoner Arrest: Olgu Sunumu Öz   PDF
Ayşen ERDOĞAN, Kenan Ahmet TÜRKDOĞAN
 
Cilt 6, Sayı 2 (2015) Bilgisayarlı tomografide sfenoid sinüs anatomik varyasyonları Öz   PDF
selvet erdogan, İ.Gürkan Keskin, murat topdağ, fatih sarı, murat öztürk, mete işeri
 
Cilt 3, Sayı 2 (2012) Biliyer obstrüksiyon ön tanısı ile başvuran olgularda manyetik rezonans kolanjiopankreotografi bulgularının tanıya olan katkısı Öz   PDF
Zeyneb Büyük Değerli, Ömer Yılmaz, Fatma Dilek Gökharman, Uğur Koşar
 
Toplam 204 ögeden 1 - 25 arası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> 


ISSN: ISSN :2146-247X