SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi

789.703 570.993
ISSN 1300-7416

Cilt 24, Sayı 2 (2017)

İçindekiler

Araştırma Makaleleri

Renal Hücreli Karsinomlarda FoxO1, Anneksin 2 ve p53 Ekspresyonunun Klinikopatolojik Parametreler ile İlişkisinin İmmunohistokimyasal Yöntemle Araştırılması PDF
Raşit Akdeniz
BÖBREK NAKLİ BEKLEME LİSTESİNDEKİ HASTALARDA ANTİ-HLA ANTİKORLARININ TANIMLANMASI PDF
Mustafa Soyöz, Tülay Kılıçaslan Ayna, Burcu Çerçi Gürbüz, Derya Güleç, Murat Kılıçoğlu, Ceren Yüksel, İbrahim Pirim

Olgu Sunumları

Yaşlı Bir Hastada Nadir Bir İnguinal Kitle Nedeni; Dev Epididim Kisti: Olgu Sunumu PDF
Bartu Badak, Necdet Fatih Yaşar, Muhammet Kandemir, Enver İhtiyar

Derlemeler

Oral bulgu veren sistemik hastalıklar PDF
Derya Yıldırım, Elif Bilgir


ISSN: 1300-7416