Rooting of Apical Softwood Cuttings of Cotoneaster horizontalis Dcne. with Application of IBA and Air Humidity

Nilda Ersoy, Ismail Kalyoncu, Nevin Özer
1.358 364

Abstract


In this research, softwood apical cuttings were taken from Cotoneaster horizontalis Dcne. plants grown in Konya Alaeddin Keykubat campus in early July. The softwood cuttings were rooted in pumice medium under misting system (90-100 % humidity level) after treating with 0 (control), 1000, 2000, 3000, 4000 ppm and 5000 ppm Indole-3-Butyric Acid (IBA). Cuttings are investigated in terms of rooting percentage;  all the applications included in the control group were obtained 100 %. The highest root number was obtained from 4000 ppm dose application (28.90 number/cutting); the lowest one was control group (18.62 number/cutting). In terms of root lenght, the longest root (5.39 cm) was obtained from 1000 ppm IBA hormone dose application, the shortest root (4.50 cm) was obtained 2000 ppm hormone dose application. Also, the highest rooting area lenght was found 5000 ppm hormone dose (13.26 cm), the lowest one was obtained from control group (6.61 cm).

Keywords


Cotoneaster horizontalis Dcne., sooftwood apical cutting, misting system, humidity, hormone, rooting

Full Text:

PDF

References


Arslan, N., Gürbüz, B. ve Yılmaz, G., 1993. Adaçayı (Salvia officinalis L.)’ında Tohum Tutma Oranı ve Çelik Alma Zamanı ile Indol Butirik Asitin (IBA) Gövde Çeliklerinin Köklenmesine Etkileri Üzerine Arafltırmalar. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 19:83-87.

Babaoğlu, D. ve Kalyoncu, İ. H., 2010a. Çöğür Elma Anacının Yeşil Çelikle Çoğaltılması Üzerine Değişik Nem ve Indol Butirik Asit (IBA) Uygulamalarının Etkileri. Bursa Tarım Kongresi (7-9 Ekim 2010), Bursa

Babaoğlu, D., Kalyoncu, I. H., 2010b. MM106 Klonal Elma Anacının Yeşil Çelikle Çoğaltılması Üzerine Değişik Nem ve Indol Butirik Asit (IBA) Uygulamalarının Bursa Tarım Kongresi (7-9 Ekim 2010), Bursa

Babaoğlu, D., Kalyoncu, İ. H., 2011. M9 Elma Anacının Yeşil Çelikle Çoğaltılması Üzerine Değişik Nem ve Indol Butirik Asit (IBA) Uygulamalarının Etkileri. Selçuklu Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 25(1):46-52.

Blakesley, D., Weston, G. D., Elliott, M. C., 1991. Endogenous levels of Indole-3-acetic acid and abscisic acid during rooting of Cotinus coggygria cuttings taken at different times of the year. Plant Growth Reg. 10: 1-12.

Burak, M., 1991. Meyvecilikte Büyüme Düzenleyici Maddelerin Kullanım İmkanları. Derim, 8(4):174-186s. Antalya.

Bartish, I.V., Hylmö, B., Nybom, H. 2001. RAPD analysis of interspecific in presumably apomictic Cotoneaster species. Euphytica, 120:273-280.

Çimen, İ., 1988. Meyvecilikte Büyümeyi Düzenleyicilerin Kullanımı. Derim, 5 (3): 134- 142s. Antalya.

Düzgüneş, O., Kesici, T., Kavuncu, O. ve Gürbüz, F. 1987. Araştırma ve Deneme Metodları (İstatistik Metodları II). Ankara Üniversitesi Ziraat Fak. Yay. :1021. Ders Kitabı. 295s.

Ersoy N., Kalyoncu, I. H., Aydın, M., Yılmaz, M., “Effects of Some Humidity and IBA Hormone Dose Applications on Rooting of M9 Apple Clonal Rootstock Hardwood Top Cuttings”, African Journal of Biotechnology, 9(17): 2510-2514. ISSN 1684-5315 (2010).

Eriş, A., 2003. Bahçe Bitkileri Fizyolojisi. Uludağ Üniv. Ziraat Fak. Ders Notları, No. 11, 152s. Bursa.

Fontanazza G (1993) Olivicoltura Intensiva Meccanizzata. Edagricole, Bologna, Italy, 312 p.

Hartmann, H. T., Kester, D. E. and Davies, Jr., F. T., 1990. Plant Propagation Principles and Practices, Prentice Hall Inc. Englewood Cliffs, New Jersey, 647 s.

Hudson, K., 1997. Overview of Cutting Propagation, Auburn Deptof Forestry. Auburn University, AlabamaUSA. http://www.sfws.auburn.edu/sfnmc/class/fy614/cutting.html

Kalyoncu, İ. H. ve Ecevit, F. M., 1995. Farklı Nem Seviyelerinin Kızılcık (Cornus mas L.) Yeşil Çeliklerinde Köklenme Üzerine Etkileri. Türkiye II. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, (3-6 Ekim 1995), Cilt I (Meyve), s 273-276. Çukurova Üniv. Ziraat Fak. Balcalı-Adana.

Kalyoncu, İ. H., 1996. Konya Yöresi Kızılcık (Cornus mas L.) Tiplerinin Bazı Özellikleri ve Farklı Nem Ortamlarındaki Köklenme Durumu Üzerine Bir Araştırma. S. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı. Doktora Tezi, 138s. Konya.

Kalyoncu, İ. H. ve Özer, E., 2000. Gilaburu’nun (Viburnum opulus L.) yeşil yan çeliklerle köklendirilmesi ve fidan elde edilmesi. II. Ulusal Fidancılık Sempozyumu (25-29 Eylül 2000). 1.1-10, Bademli-Ödemiş, İzmir.

Kalyoncu, İ. H., 2001. Selekte Edilmiş Kızılcık (Cornus mas L.) Tiplerinden Alınan Yeşil Çeliklerde Farklı Nem ve Hormon Dozu Uygulamalarının Köklenme Üzerine Etkileri., I. Sert Çekirdekli Meyveler Sempozyumu (25-28 Eylül 2001) Yalova, 1(1):459-466.

Kalyoncu, İ. H., Babaoğlu, D. ve Yılmaz, M., 2007. Gilaburu’nun (Viburnum opulus l.) Yeşil Uç Çeliklerinde Çelik Köklenmesi Üzerine IBA, IAA ve NAA’nın Etkileri. V. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi (4-7 Eylül 2007) Erzurum, 1(1):368-373.

Kalyoncu, İ. H., Ersoy, N. ve Aydın, M., 2008a. Mahlep (Prunus mahaleb L.) Yeşil Uç Çeliklerinin Köklenmesi Üzerine Farklı Hormon ve Nispi Nem Uygulamalarının Etkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 3(1):32-41.

Kalyoncu, İ. H., Ersoy, N. ve Kurt, H., 2008b. Kiraz (Prunus avium L.) Yeşil Uç Çeliklerinin Köklenmesi Üzerine Farklı IBA Dozları ve Nem Seviyelerinin Etkileri. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 22(46):68-72.

Kalyoncu, İ. H., Ersoy, N. ve Yılmaz, M., 2008c. Kızılcık (Cornus mas L.) Yeşil Uç Çeliklerinin Köklenmesi Üzerine Farklı IBA Dozları ve Nem Seviyelerinin Etkileri. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 22(46):62-67.

Kalyoncu, İ. H., Ersoy, N. ve Yılmaz, M., 2008d. Seleksiyon Islahıyla Belirlenen Bir İğde (Elaeagnus angustifolia L.) Tipinin Yeşil Uç Çeliklerinin Köklenmesi Üzerine Farklı Hormon Ve Nem Seviyelerinin Etkisinin Araştırılması. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 3(1):9-18.

Kalyoncu I.H., Ersoy, N., Yılmaz, M., Aydın, M., 2009. Effects of Humidity Level and IBA Dose Application on the Softwood Top Cuttings of White Mulberry (Morus alba L.) and Black Mulberry (Morus nigra L.) Types, African Journal of Biotechnology, 8(16): 3724-3760. ISSN 1684-5315.

Kanight,R.,C. and Witt, A. W., 1926. The propagation of fruit trees stocks by stem cuttings observations on the factors frowering the rooting of harwood cuttings. Jour. Pom. And Hort. Sci., 5; 248-26.

Kelen, M. & Ozkan G., 2003. Relationships between rooting abil¬ity and changes of endogenous IAA and ABA during the root¬ing of hardwood cuttings of some grapevine rootstocks. European Journal of Horticultural Science 68: 8-13.

Leakey, R. R. B., 1983. Stock Plant Factors Affecting Root Initiation in Cuttings of Triplochiton Scleroxylon K.Schum. an Indogenous Hardwood of West Africa. J.of.Hort. Sci., 58(2):277-290.

Ludwig-Müller J., 2009. Molecular basis for the role of auxins in adventitious rooting. In:Niemi K, Scagel C, editors. Adventitious root formation of forest trees and horticultural plants: from genes to applications. India: Research Signpos, p. 1-29.

Nanda, K.K., Purohit, A.N. and Anand, V.K., 1968. Seasonal rooting response of stem cuttings of some forest tree species to auxins. Indian Forest 154-162.

Negash, L. 2003. Vegetative propagation of the threatened African wild olive [Olea europea L. subsp. cuspidate (Wall. Ex DC.) Ciffieri]. New Forests 26:137-146.

Özer, E. ve Kalyoncu, İ. H., 2007. Gilaburu (Viburnum opulus L.)’nun yeşil çelikle çoğaltma imkanlarının araştırılması. Selçuk Üniv. Ziraat Fak. Dergisi 21(43): 46-52.

Riov, J., 1993. Endogenous and Exogenous Auxin Conjugates in Rooting of Cuttings. Acta Horticulturae ISHS Intternational Scoty Horticultural Science, VII. International Symposium on Plant Growth Regulators in Fruit Production, No: 329.

Ürgenç, S., 1982. Orman Ağaçları Islahı, İ. Ü. Orman Fakültesi Yayınları, Yayın no: 2836/293, İstanbul, s. 257-273.

Westwood, M. N., 1993. Hormones and Growth Regulators. Temparate Zone Pomolog: Physiology and Culture. Timber Press, Inc. 9999 S. W. Wilshire, Suie 124, Portland, Oregon 97225.

Wiesman, Z.and Lavee, S, 1995. Relationship of carbohydrate sources and indole-3-butyric acid in olive cuttings. Aust. J. Plant Physiol. 22:811-816.

Zeilinga, A.E., 1964. Polyploidy in Cotoneaster. Botaniska Notiser, 117: 262-278.