Application Effects of Humidity and Different Hormone Doses on the Rooting of Prunus cerasifera Pissardii Nigra Softwood Top Cuttings

Ismail Hakkı Kalyoncu, Nilda Ersoy, Muhammet Emin Karalı
1.167 274

Abstract


In this study in early july softwood top cuttings were taken from the ornamental plum (Prunus cerasifera Pissardii Nigra) tree growing in the campus of Konya Selçuk University. Effects of 90 % - 100 % air relative humidity in the misting system, a different IBA (Indole-3-Butyric Acid) hormone dose (control, 1000, 2000, 3000, 4000 and 5000 ppm) and a perlite rooting environment on the rooting capability and root formation were sought on these cuttings. When the rooting rate of the Prunus cerasifera Pissardii Nigra tree in the study was considered it was noticed that the highest rooting rate of 71.43 % was reached in the control group and the lowest rate of 23.81 % was reached with a 2000 ppm hormone dose application. The highest rooting number of 23.46 unit/cutting was obtained with a 4000 ppm hormone dose level. The lowest rooting number was obtained from control groups although there wasn’t any roots. The longest root with 4.08 cm length was obtained with a 3000 ppm dose level. The shortest root was obtained from the control group having any roots. The highest rooting surface length of 2.92 cm was obtained with a 5000 ppm level and the lowest rooting surface was obtained from the control group having any roots.

Keywords


Ornamental plum (Prunus cerasifera Pissardii Nigra), softwood cutting, humidity, hormone, rooting

Full Text:

PDF

References


Anonymous 2013. http://davisla.wordpress.com/2011/03/18/plant-of-the-week-prunus-cerasifera-nigra/

Arslan, N., Gürbüz, B. ve Yılmaz, G., 1993. Adaçayı (Salvia officinalis L.)’ında Tohum Tutma Oranı ve Çelik Alma Zamanı ile Indol Butirik Asitin (IBA) Gövde Çeliklerinin Köklenmesine Etkileri Üzerine Araştırmalar. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 19:83- 87

Babaoğlu, D. ve Kalyoncu, İ. H., 2010a. Çöğür Elma Anacının Yeşil Çelikle Çoğaltılması Üzerine Değişik Nem ve Indol Butirik Asit (IBA) Uygulamalarının Etkileri. Bursa Tarım Kongresi (7-9 Ekim 2010), Bursa

Babaoğlu, D. ve Kalyoncu, İ. H., 2010b. MM106 Klonal Elma Anacının Yeşil Çelikle Çoğaltılması Üzerine Değişik Nem ve Indol Butirik Asit (IBA) Uygulamalarının Bursa Tarım Kongresi (7-9 Ekim 2010), Bursa

Babaoğlu, D. ve Kalyoncu, İ. H., 2011. M9 Elma Anacının Yeşil Çelikle Çoğaltılması Üzerine Değişik Nem ve Indol Butirik Asit (IBA) Uygulamalarının Etkileri. Selçuklu Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, Cilt 25, sayı 1

Düzgüneş, O., Kesici, T., Kavuncu, O. ve Gürbüz, F. 1987. Araştırma ve Deneme Metodları (İstatistik Metodları II). Ankara Üniversitesi Ziraat Fak. Yay. :1021. Ders Kitabı. 295s.

Eriş, A., 2003. Bahçe Bitkileri Fizyolojisi. Uludağ Üniv. Ziraat Fak. Ders Notları, No. 11, 152s. Bursa.

Ersoy, N., Kalyoncu, I. H., Aydın, M., Yılmaz, M., 2010. Effects of Some Humidity and IBA Hormone Dose Applications on Rooting of M9 Apple Clonal Rootstock Hardwood Top Cuttings, African Journal of Biotechnology, 9(17): 2510-2514. ISSN 1684-5315.

Fontanazza, G., 1993. Olivicoltura Intensiva Meccanizzata. Edagricole, Bologna, Italy, 312 p.

Kalyoncu, I.H., Ersoy, N., Yılmaz, M., Aydın, M., 2009. Effects of Humidity Level and IBA Dose Application on the Softwood Top Cuttings of White Mulberry (Morus alba L.) and Black Mulberry (Morus nigra L.) Types, African Journal of Biotechnology, 8(16): 3724-3760. ISSN 1684-5315.

Kalyoncu, İ. H. ve Özer, E., 2000. Gilaburu’nun (Viburnum opulus L.) yeşil yan çeliklerle köklendirilmesi ve fidan elde edilmesi. II. Ulusal Fidancılık Sempozyumu (25-29 Eylül 2000). 1.1-10, Bademli-Ödemiş, İzmir.

Kalyoncu, İ. H., 1996. Konya Yöresi Kızılcık (Cornus mas L.) Tiplerinin Bazı Özellikleri ve Farklı Nem Ortamlarındaki Köklenme Durumu Üzerine Bir Araştırma. S. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı. Doktora Tezi (Basılmamış), 138s. Konya.

Kalyoncu, İ. H., Ersoy, N. ve Kurt, H., 2008a. Kiraz (Prunus avium L.) Yeşil Uç Çeliklerinin Köklenmesi Üzerine Farklı IBA Dozları ve Nem Seviyelerinin Etkileri. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 22(46):68-72.

Kalyoncu, İ. H., Ersoy, N. ve Yılmaz, M., 2008b. Kızılcık (Cornus mas L.) Yeşil Uç Çeliklerinin Köklenmesi Üzerine Farklı IBA Dozları ve Nem Seviyelerinin Etkileri. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 22(46): 62-67.

Knight, R.,C. and Witt, A. W., 1926. The propagation of fruit trees stocks by stem cuttings observations on the factors flowering the rooting of hardwood cuttings. Jour. Pomp. And Hort. Sci., 5; 248-26

Nanda, K.K., Profit, A.N. and an and, V.K., 1968. Seasonal rooting response of stem cuttings of some forest tree species to auxins. Indian Forest 154-162.

Özer, E. ve Kalyoncu, İ. H., 2007. Gilaburu (Viburnum opulus L.)’nun yeşil çelikle çoğaltma imkanlarının araştırılması. Selçuk Üniv. Ziraat Fak. Dergisi 21(43): 46-52. Konya.

Wiesman, Z.and Lavee, S, 1995. Relationship of carbohydrate sources and indole-3-butyric acid in olive cuttings. Aust. J. Plant Physiol. 22:811-816.