Eskişehir Porsuk (Turing Klöp) Oteli’nin Kurum Tarihi Açısından İncelenmesi

Duygu Yetgin, Aysel Yılmaz
1.346 849

Öz


Kurtuluş Savaşı’nın ardından büyük kayıplar veren ve Cumhuriyet’in kurulması
ile birlikte yaralarını sarmaya çalışan Eskişehir’e, pek çok sanayi yatırımı
yapılmaya başlanmıştır. Bu yatırımlar beraberinde şehre gelen devlet
adamları, sanatçılar, iş adamları, eğitimciler gibi misafirlerin kalabileceği iyi
bir otel ihtiyacını gündeme getirmiştir. Porsuk Çayı üzerindeki adada kurulan
Porsuk Oteli, gerek fiziksel özellikleri gerekse hizmet kalitesi ile o dönemin
koşullarında bu ihtiyaca cevap verebilen tek otel olmuştur. Bu bağlamda
Porsuk Oteli ve Otel’in kurum tarihi açısından araştırılması, Eskişehir’in
turizm tarihine katkısı bakımından önemlidir. Alanyazın incelendiğinde
Porsuk Oteli’ni konu alan akademik bir çalışmaya rastlanmamış olması,
araştırmanın özgün değerini ortaya koymaktadır. Bu araştırmanın amacı,
Cumhuriyet’in ilk yıllarında şehre kattığı değerle anılan Porsuk Oteli’nin
kurum tarihini inceleyerek şehrin turizm tarihine ışık tutmak ve Otel’in önemini
vurgulamaktır. Birincil ve ikincil kaynaklardan yararlanılarak nitel bir
çalışma gerçekleştirilmiş ve bu bağlamda o dönemi hatırlayan kişilerle sözlü
tarih görüşmeleri yapılmıştır.


Tam metin:

PDF