Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi

137.442 18.969

Yıl: 2016 Cilt:13 Sayı: 2

Tüm sayı

Tüm sayıyı göster veya indir

İçindekiler

Makaleler

Duygusal Beceri Değerlendirme Sürecinin Müşteri Memnuniyetine Etkisi: Turist Rehberleri Üzerine Bir Uygulama
Ali TÜRKER
Turistlerin Alışveriş Merkezlerinde Hizmet Algıları: İstanbul’da Bir Araştırma
Buket Buluk
Türkiye’deki İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinin Facebook Sayfalarının İçerik Analiziyle İncelenmesi
Hasan Cinnioğlu, Dilek Dönmez Polat
Yerel Halkın “Adana-Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı”na Yönelik Algı ve Memnuniyetleri Üzerine Bir Araştırma
Oya Yıldırım, Oya Berkay Karaca, A. Celil Çakıcı
Dönüşümcü ve Etkileşimci Liderliğin Örgütsel Sessizlik Üzerine Etkisi: Otel İşletmelerinde Bir Araştırma
Kurban ÜNLÜÖNEN Ünlüönen, Ozan Çatır
Termal Tesislerde Engelli Erişilebilirliği ve Engelli Turistlere Sunulan Hizmetlerin Değerlendirilmesi: Balıkesir’deki Termal Tesislere Yönelik Araştırma
Kudret Gül, Melike Gül
Planlı Davranış Teorisi Bağlamında Çevreci Otel Restoranında Yemek Yeme Niyeti
Özlem Yay, Osman Çalışkan

Akademik Görüş

Tatil, Sağlık ve İş Performansı: Travma ya da Tedavi?
Atila Yüksel


ISSN: 1304-7590