Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi

117.464 18.853

Yıl: 2016 Cilt: 13 Sayı: 1

İçindekiler

Editörden

Editörden PDF
Muammer MESCİ

Makaleler

Turizmde Destinasyon Markalaşması ve Diyarbakır Örneği PDF
Sadık SERÇEK, Azize HASSAN
Destinasyon Markalaşmasında Yerel Simgelerin Logo ve Amblemlerde Kullanılması: Muğla Araştırması PDF
Uysal YENİPINAR, Oya YILDIRIM
Spor Turizminin Gelişimine Yönelik Alan Araştırması (Gaziantep Örneği) PDF
Krastio ZGUROVSKI, Adnan AKIN
Yat Limanı İşletmelerinde Rekabet Stratejileri; Türkiye’deki Uygulamalar PDF
Figen SEVİNÇ, Tülay GÜZEL
Gaziantep İlinin Turizm Açısından Swot Analizi ve Turizmin Geliştirmesine Yönelik Öneriler PDF
Kemal BİRDİR, Halil İbrahim KARAKAN, Okan ÇOLAK
Engelli Müşterilerin Konaklama İşletmelerine İlişkin Etik Tutum ve Beklentilerinin Belirlenmesi PDF
Mehmet Oğuzhan İLBAN, Mehmet Emin AKKILIÇ, İlbey VAROL, Emin GÜLEÇ
Kültürel Farklılıklar İle Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki: Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama PDF
Seda Uğur ÇİLKARA, Tuncer ASUNAKUTLU

Akademik Görüş

Uyku, Biyolojik Ritim ve Kimya: Tüketicilerin Bilişsel ve Duygusal Fonksiyonları Üzerine Etkileri PDF
Atila YÜKSEL


ISSN: 1304-7590