Sosyoekonomi

247.284 163.637
Academics and Researchers,

Sosyoekonomi is scientific, refereed and quarterly journal. It has been published by Sosyoekonomi Society.

Sosyoekonomi is not only designed for studies and researches on economics, also on public finance, politics, public administration, labour economics, law, sociology and also has been published as hardcopies and via internet.

Sosyoekonomi is covered by several citation and abstracting/indexing databases.

Before the papers are submitted, please read the Notes for Contributors. Submitted papers will be published at least after they have been approved by two reviewers. Please note that all submitted papers will be checked by iThenticate before refereeing process.

I would like to thank you for your interest to our journal in advance and waiting for your opinions and recommendations to convey to our e-mail address.

Ahmet Burcin YERELI
Editor

Cilt 24, Sayı 28 (2016)

İçindekiler

Makaleler

Dünya’da ve Türkiye’de Organ Tedariki ve Nakli: İktisadi Perspektifler, Sorunlar ve Çözüm Önerileri PDF
Alper ALTINANAHTAR
Lübnan Anayasal Düzeninde Egemenlik Dağılımı PDF
Mehmet Serkan TAFLIOĞLU
Mükelleflerin Vergiden Kaçınma Algısı ve Demografik Belirleyicileri Üzerine Bir Araştırma: Isparta Örneği PDF
Serdar ÇİÇEK, Jale SABBAĞ
Türkiye Ekonomisinde Hükümetlerin Ekonomik Performanslarının TOPSIS Yöntemi İle Ölçülmesi PDF
Selim ŞANLISOY, Mehmet ÇETİN
Yerel Düzeyde Katılımcı Mekanizmalar Olarak Kent Konseylerinin Bilinirlilik ve Etkinlik Düzeylerinin Analizi: Bursa Örneği PDF
Elif KARAKURT TOSUN, Enes Battal KESKİN, Emel SELİMOĞLU
The Role of ILO’s Recommendation of National Social Protection Floors in the Extension of Social Security PDF
Özgür Hakan ÇAVUŞ
Yenilenebilir Enerji Tüketimi İle Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: G-20 Ülkeleri PDF
İbrahim BAKIRTAŞ, Mümin Atalay ÇETİN
Defining and Measuring Informality: The Case of Turkish Labor Market PDF
Elif Öznur ACAR, Aysıt TANSEL
Etnik Farklılık ve Kamu Borcu Üzerine Etkileri: Analitik Bir Bakış Açısı PDF
Aylin KONU, Ahmet Yılmaz ATA
In the New Institutional Economics Approach R. Coase and Law, D. North and Social Psychology Context: Pluralist Approach Opportunities in Economics PDF
Selma Sevinç ORHAN
Yerel Yönetimlerin Finansmanında Yerel Yönetim Bankacılığı Uygulaması, İller Bankası Örneği ve Türkiye İçin Öneriler PDF
Mustafa GÜMÜŞ, Ahmet Burçin YERELİ
Turizm Perspektifinden Yabancılaşmanın Sosyo-Psikolojik Analizi: Günlük Yaşamdan Turistik Yaşama Yabancılaşma Döngüsü PDF
Semra AKTAŞ POLAT, Serkan POLAT
İkame Etkisi, Baskı Etkisi ve Bu Etkiler ile Sendikalaşma Eğilimi Arasındaki İlişki PDF
Sadık KILIÇ, Kemal YILDIZ


ISSN: 1305-5577