Sosyoekonomi

319.988 183.076
Academics and Researchers,

Sosyoekonomi is scientific, refereed and quarterly journal. It has been published by Sosyoekonomi Society.

Sosyoekonomi is not only designed for studies and researches on economics, also on public finance, politics, public administration, labour economics, law, sociology and also has been published as hardcopies and via internet.

Sosyoekonomi is covered by several citation and abstracting/indexing databases.

Before the papers are submitted, please read the Notes for Contributors. Submitted papers will be published at least after they have been approved by two reviewers. Please note that all submitted papers will be checked by iThenticate before refereeing process.

I would like to thank you for your interest to our journal in advance and waiting for your opinions and recommendations to convey to our e-mail address.

Ahmet Burcin YERELI
Editor

Cilt 24, Sayı 29 (2016)

İçindekiler

Makaleler

The Effects of Coase’s Thought on the Development of the New Institutional Economics PDF (English)
Meryem FİLİZ BAŞTÜRK
Türk Bankacılık Sisteminde Kredi Riski ve Modellenmesi PDF
Baki DEMİREL
Türkiye’de Mali Müşavirlerin Mükellef Haklarına ve Gelir İdaresine Bakışını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi PDF
Güneş ÇETİN GERGER, Feride BAKAR, Adnan GERÇEK
The Visible Hand of Economics: Institutional Chance Performance and Sustainable Institutional Development PDF (English)
Selma Sevinç ORHAN
Risk Assessment for Accounting Professional Liability Insurance PDF (English)
Şerafettin SEVİM, Birol YILDIZ, Nilüfer DALKILIÇ
Sağlık Harcamaları ve Evrensel Kapsama Açısından Türk ve Alman Sağlık Sistemlerinin Karşılaştırmalı İncelenmesi PDF
Selin ERTÜRK ATABEY, Metin MERİÇ
Sağlık Kurumlarında Süreç Danışmanlığının Uygulanabilirliği: Bir Üniversite Hastanesi Örneği PDF
Orhan ADIGÜZEL, Şükrü KILIÇ
Modelling Crude Oil Price Volatility and the Effects of Global Financial Crisis PDF (English)
Mert URAL
Seçilmiş AB Ülkelerinde ve Türkiye’de Patent Gelirlerine İlişkin Vergileme “Patent Box” Rejimi PDF
Işıl Fulya ORKUNOĞLU ŞAHİN, Ahmet Burçin YERELİ
Political Economy of Poverty in Turkey PDF (English)
Tarık ILIMAN, Recep TEKELİ
Küresel Finansal Krizinin Devlet Borçlarına Etkisi: Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler Açısından Bir Değerlendirme PDF
Birol KARAKURT, Tekin AKDEMİR
İktisadi Perspektiften Türkiye’deki Bilgi Toplumu Anlayışına Eleştirel Bir Yaklaşım PDF
Esra DOĞAN, Seher Gülşah TOPUZ
TCMB, FED ve ECB Para Politikalarının Türkiye Ekonomisi Üzerindeki Etkileri: 1994-2014 Dönemi Analizi PDF
Elif ERER, Deniz ERER, Mustafa ÇAYIR, Nasuh Oğuzhan ALTAY


ISSN: 1305-5577