Sosyoekonomi

663.020 257.234

Academics and Researchers,

Sosyoekonomi is scientific, refereed and quarterly journal. It has been published by Sosyoekonomi Society.

Sosyoekonomi is not only designed for studies and researches on economics, also on public finance, politics, public administration, labour economics, law, sociology and also has been published as hardcopies and via internet.

Sosyoekonomi is covered by several citation and abstracting/indexing databases.

Before the papers are submitted, please read the Notes for Contributors. Submitted papers will be published at least after they have been approved by two reviewers. Please note that all submitted papers will be checked by iThenticate before refereeing process.

I would like to thank you for your interest to our journal in advance and waiting for your opinions and recommendations to convey to our e-mail address.

Ahmet Burcin YERELI
Editor


Cilt 24, Sayı 30 (2016)

İçindekiler

Makaleler

Vergilendirilebilir Gelir ve Gelir Vergisinde Üniter Yapıyı Bozan Uygulamalar PDF
Zeynep ARIKAN, Ahmet İNNECİ
Yerli ve Yabancı Yatırımcılara Ait Risk İştahlarının İncelenmesi: Türkiye Örneği PDF
Taha Bahadır SARAÇ, Ömer İSKENDEROĞLU, Saffet AKDAĞ
Measuring the Extent of European State Aid Control: An Econometric Analysis of the European Commission Decisions PDF (English)
Fatih Cemil ÖZBUĞDAY, Erik BROUWER
İnovasyon İndeksi Yardımıyla Türkiye’de İllerin Rekabetçilik Analizi: Düzey-III Örneği PDF
Yasemin KARADENİZ YILMAZ, Mustafa YILMAZ, Mehmet Emin YİĞİTBAŞI, Orhan ÇOBAN
Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Belirleyicileri: Seçilmiş Doğu Asya ve Pasifik Ülkelerinden Ampirik Bulgular PDF
Harun BAL, Emrah Eray AKÇA
Türkiye’de Sağlık Hizmetleri Talebinin Sayma Veri Modelleriyle İncelenmesi: İçsellik Sorunu PDF
Canan GÜNEŞ, Mustafa ÜNLÜ, Yasin BÜYÜKKÖR, Şenay ÜÇDOĞRUK BİRECİKLİ
Türkiye’deki Dış Göç Olgusuna Sosyoekonomik Bir Yaklaşım ve Avrupa Birliği ile Geri Kabul Anlaşması’nın Olası Etkileri PDF
Mustafa GÜDER
Dış Göç Olgusunun Düzensiz Göç Gerçeği: Karşılaşılan Etkilere Ekonomik ve Sosyolojik Çözüm Önerileri PDF
Selma Aybüke ŞANLIÖZ
Dış Göçler Olgusu ve Etkisi: Türkiye-Suriye Üzerine Bir İnceleme PDF
Dicle BOZ
Kamu Zararı: Türk Kamu Yükseköğretim Kurumları Üzerine Bir Değerlendirme PDF
Mustafa Umur TOSUN
Ana Akım Büyüme Modeli ve Yakınsama Hipotezlerinin Analizi: Panel Veri Yaklaşımı PDF
Hakan SARIBAŞ
Bilinçli Tüketim Kavramının Boyutları: Bilinçli Tüketim Davranışının Yeniden Tanımlanması PDF
Esna Betül BUĞDAY, Müberra BABAOĞUL
Bulanık Veri Zarflama Analizi İle OECD Ülkelerinin Sağlık Alanındaki Etkinliklerinin Değerlendirilmesi PDF
Gözde YEŞİLAYDIN, Nesrin ALPTEKİN


ISSN: 1305-5577