Editörler ve Kurullar

Yayın Kurulu

 1. Prof.Dr. Emine Özmete, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü
 2. Prof. Dr. Hüseyin GÜL, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF, Kamu Yönetimi Bölünü
 3. Doç. Dr. Selim COŞKUN, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
 4. Doç. Dr. Mustafa DURMUŞ, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Danışma Kurulu

 1. Prof. Dr. Sibel KALAYCIOĞLU, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
 2. Prof. Dr. Ferhunde ÖKTEM, Hacettepe Üniversitesi
 3. Prof. Dr. Zeynep ÇOPUR, Hacettepe Üniversitesi
 4. Prof. Dr. Sibel ERKAL, Hacettepe Üniversitesi
 5. Prof. Dr. Aysel KÖKSAL AKYOL, Ankara Üniversitesi
 6. Prof. Dr. Gülen BARAN, Ankara Üniversitesi
 7. Prof. Dr. Sunay İL, Hacettepe Üniversitesi
 8. Doç. Dr. Ayşe Sezen SERPEN, Ankara Üniversitesi
 9. Doç. Dr. Mustafa Kemal ŞAN, Sakarya Üniversitesi

Editör

 1. Doç. Dr. Selim COŞKUN, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı


ISSN: 2148-9424