Üniversite Öğrencilerinin Evlilik Yaşantısı ile İlgili Bilgi Kaynaklarının ve Evlilik Öncesi Eğitim İhtiyaçlarının İncelenmesi

Zeynep Hamamcı, Ahmet Buğa, Şenol Duran
3.079 1.216

Öz


Bu araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinin evlilik yaşantısı ile ilgili bilgileri elde etmek için başvurdukları kaynakların incelenmesi ve evlilik öncesi eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesidir. Araştırma grubu, Gaziantep Üniversitesinin değişik fakültelerinde okuyan 325 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada veriler araştırmacı tarafından geliştirilen Demografik Bilgi Formu ve Evlilik Öncesi Eğitim İhtiyaçlarını Belirleme Anketi kullanılarak elde edilmiştir. Araştırmada üniversite öğrencilerinin evlilik yaşantısı ile ilgili bilgi ve becerilerini çoğunlukla arkadaşlarıyla konuşarak, evli bireyleri gözleyerek ve televizyon programları vasıtasıyla öğrendikleri bulunmuştur. Araştırmada öğrencilerin en fazla çiftler arasındaki bağlılığı geliştirme, iletişim becerilerini geliştirme, anne baba olmayı öğrenme ve boşanmayı önleme konularında eğitim almak istedikleri belirlenmiştir. Araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin çoğunluğu evlilik öncesinde eğitim almak istediklerini ve böyle bir eğitim programına henüz ilişkileri yokken katılmak istediklerini belirtmişlerdir.

Anahtar kelimeler


evlilik, üniversite öğrencileri, bilgi kaynağı ve eğitim ihtiyacı.

Tam metin:

PDF