“Ög”den “Anne”ye: Türkçe Söz Varlığı Anne

Dr. Dursun AYAN
3.580 3.680

Öz


Türkçenin uzun tarihi içinde aile ile ilgili söz varlığı önemli bir yer işgal etmektedir. “Anne” de ailenin asli üyesi olarak söz varlığında Türkçenin erken dönemlerinden beri farklı sözcüklerle ifade edilmektedir. İslam dinin kabulüyle Arapça ve Türklerin İran coğrafyasındaki egemenlikleri ile Farsça Türkçe söz dağarcığını ödünçleme sözcüklerle etkilemiştir. Ayrıca, Eski Anadolu dillerinin de Türkçeye etkisini göz önünde bulundurmak gerekir. Bu çalışmada Türkçede anne anlamına gelen sözcüklerin etimolojik kanıtları ele alınmıştır.

Anahtar kelimeler


aile, sözvarlığı, etimoloji, Türkçe, sosyo-lenguistik.

Tam metin:

PDF