Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Sayı: 1 0-24 Aylık Çocuklarda Malnütrisyon Prevelansı ve Etkileyen Faktörler Öz   PDF
Dr. Handan ALP, Dr.Sevin ALTINKAYNAK, Dr.Muzaffer KÜRKÇÜOĞLU
 
Sayı: 12 0-6 Yaş Grubu Çocuğu Olan Annelerin Ev Kazalarına Yönelik Güvenlik Önlemlerinin Tanılanması Öz   PDF
Yrd. Doç. Dr. Dilek ÖZMEN, Yrd. Doç. Dr. Dilek ERGİN, Öğr. Gör. Nesrin ŞEN, Arş. Gör. Aynur ÇAKMAKÇI ÇETİNKAYA
 
Sayı: 11 15-49 Yaş Grubu Evli Kadınlarda Yaşam Kalitesi Öz   PDF
Öğr. Gör. Saliha ALTIPARMAK, Prof. Dr. Erhan ESER
 
Sayı: 3 16 Yaş Gençlerinde Görülen Uyumsuz Davranışlarla, Sosyo ekonomik Düzey ve Cinsiyet İlişkisi Öz   PDF
Dr. Nilgün SARP
 
Sayı: 3 1994 Uluslararası Aile Yılı ve Türkiye Öz   PDF
M. Uğur BAYBURTLUOGLU
 
Sayı: 4 1995 - 2000 Yılları Resmi Kayıtlarından Batman'da Gerçekleşen İntihar ve İntihar Girişimleri Üzerine Bir İnceleme Öz   PDF
İdris DENİZ, Dr. Aysel GÜNİNDİ ERSÖZ, Nihal İLDEŞ, Dr. Nesrin TÜRKARSLAN
 
Sayı 35/2 2012 TÜRKİYE SAĞLIK ARAŞTIRMASI’NIN ENGELLİLİĞE İLİŞKİN YAYGINLIK ÖLÇÜMÜ AÇISINDAN İNCELENMESİ Öz   PDF
Mert Tunga EKENCİ
 
Sayı: 16 35-45 Yaş Arası Menopoza Girmemiş Ev Kadınlarının Menopoza Yönelik Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi Öz   PDF
Yrd. Doç. Dr. Melek ARDAHAN, Ergül Yaşar
 
Sayı: 18 5-6 ve 7 Yaşındaki Çocukların Mecazi Kavramlarını Anlamalarının İncelenmesi Öz   PDF
Prof. Dr. Duyan MAĞDEN, Uzm. Aysun GÜNDOĞAN
 
Sayı: 25 6 Yaş Çocuklarının Cinsel Gelişim ve Eğitimiyle İlgili Ebeveyn Görüşlerinin İncelenmesi Öz   PDF
Aytül Eliküçük, Sibel Sönmez
 
Sayı: 16 Adölesan Evlilikleri Öz   PDF
Dr. Arzu İÇAĞASIOĞLU ÇOBAN
 
Sayı: 13 Adölesan Gebelikler Öz   PDF
Arş. Gör. Süreyya BULUT, Yrd. Doç. Dr. Ayça GÜRKAN, Prof. Dr. Ümran SEVİL
 
Sayı: 22 Adolesanlarda Beslenme Durumu ile Fiziksel Aktivite Düzeyinin Vücut Bileşimi ve Kemik Mineral Yoğunluğu Üzerine Etkisi Öz   PDF
Yrd. Doç. Dr. Nurcan YABANCI, Prof. Dr. Gülden PEKCAN
 
Sayı 34 AFİŞLER Öz   PDF
Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi
 
Sayı 35/2 AFİŞLER Ayrıntılar   PDF
Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi
 
Sayı 36 AFİŞLER Ayrıntılar   PDF
Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi
 
Sayı 33 Afyonkarahisar İlinde Zorunlu İkamet Eden Sığınmacı Kadınların Sosyal Destek Algılarının İncelenmesi Öz   PDF
Yrd. Doç. Dr. Münevver CAN YAŞAR, Yrd. Doç. Dr. Gözde İNAL KIZILTEPE, Arş. Gör. Özgün UYANIK, Öğr. Gör. Suphi ÖZSÜER, Prof. Dr. Adalet KANDIR, Vural ASLAN
 
Sayı 33 Aile Aidiyeti Ölçeği: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması Öz   PDF
Prof. Dr. Aliye MAVİLİ, Öğr. Gör. Dr. Nur Feyzal KESEN, Öğr. Gör. Dr. Serap DAŞBAŞ
 
Sayı: 26 Aile Destek Hizmetlerinde Kalite Standardı Geliştirme Öz   PDF
Prof. Dr. Kasım KARATAŞ, Doç. Dr. Yüksel Baykara ACAR
 
Sayı: 12 Aile Eğitim Programlarına Niçin Gereksinim Duyulmuştur? Aile Eğitim Programları Neden Önemlidir? Öz   PDF
Yrd. Doç. Dr. Fatma TEZEL ŞAHİN, Bilm. Uzm. Saide ÖZBEY
 
Sayı: 8 Aile İçi Şiddet Öz   PDF
Gülseren ÜNAL
 
Sayı: 14 Aile Kurumuna Yönelik Güncel Riskler Öz   PDF
Dr. Ünal ŞENTÜRK
 
Sayı: 5 Aile Mahkemeleri Tasarısı Üzerine Bir Değerlendirme Öz   PDF
Doç. Dr. İbrahim CILCA
 
Sayı: 6 Aile Politikalarına Mülteciler Boyutunda Bir Bakış Öz   PDF
Arş. Gör. Sema BUZ
 
Sayı: 24 Aile Terapilerinin Feminist Teori Açısından İncelenmesi Öz   PDF
Öğr. Gör. Gonca POLAT ULUOCAK, Prof. Dr. Işıl BULUT
 
Toplam 439 ögeden 1 - 25 arası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


ISSN: 2148-9424