Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Ohri Sancağı

Mehmet Zeki İbrahimgil
625 334

Öz


Evliya Çelebi 1662 tarihinde Ohri Sancağına, eski Roma olarak adlandırılan “ Via Egnatia” güzergâhı ile Elbasan’dan dört saatte Babia yaylasındaki menzil köyüne, buradan doğu istikametinde tekrar yine dört saatte Müslüman köyü olan Çura Köyüne, buradan 8 saatte Elbasan Suyu’nu aşıp, Ohri Sancağı sınırına ulaştıklarından bahsetmektedir[1]. Koca Yaylasını baş aşağı indikten sonra Ohri Gölünü batı tarafında alıp göl sahilindeki mamur ovalarla Struga’ya ulaşıldığından söz edilmektedir.

Bu bildirimizde, Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesinde Ohri Sancağı’na bağlı Struga, Resne ve Ohri kasabalarında gördüğü izlenimlerden bahsedeceğiz. Ayrıca, seyahatnamede Ohri Sancağında ismi geçen yapıların günümüzdeki durumları hakkında bilgi vermeye çalışacağız.


[1]Kahraman, S. A. (2011), Günümüz Türkçesiyle Evliya Çelebi Seyahatnamesi, 8(2), İstanbul:Yapı Kredi Yayınları.


Tam metin:

PDF