STED / Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi

35.353 41.910

Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi Türk Tabipleri Birliği tarafından birinci basamak sağlık hizmetlerinde çalıþan hekimlerin sürekli eðitimi için iki ayda bir yayımlanmaktadır.



ISSN: 1300-0853