STED / Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi

39.100 43.680

Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi Türk Tabipleri Birliği tarafından birinci basamak sağlık hizmetlerinde çalıþan hekimlerin sürekli eðitimi için iki ayda bir yayımlanmaktadır.ISSN: 1300-0853