Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi

528.672 224.160

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ DERGİSİ 

JOURNAL OF FIELD CROPS CENTRAL RESEARCH INSTITUTE

 ISSN: 1302-4310        E-ISSN: 2146-8176

Dergide, Tarım Bilimleri; Tarla bitkileri (yetiştirme teknikleri, üretimi, fizyolojisi, ıslahı ve genetiği, gıda - gıda bilimi, teknolojisi, muhafazası, güvenliği, bitki koruma, ekonomi), Bitki biyoteknolojisi, Bitki genetik kaynakları ve biyolojik çeşitlilik, Coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama ile ilgili konularda orijinal araştırmalara ve derlemelere yer verilir.

TUBİTAK-ULAKBİM Yaşam Bilimleri Veri Tabanı (Tarım Bilimleri) Tarafından taranmaktadır.

Makaleler DOI numarası ile yayınlanmaktadır.

Yayın Sahibinin Adı / Published by:

Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Adına Enstitü Müdürü / Director of Institute: İlhan SUBAŞI

Editör / Editor-in-Chief: Aliye PEHLİVAN

Yayın Kurulu / Editorial Board:

Dr. Kadir AKAN

Asuman KAPLAN EVLİCE

Yayın Türü / Type of Publication :    Yaygın Süreli Yayın / Widely Distributed Periodical  Yayın Dili / Language: Türkçe ve İngilizce / Turkish and English  Hakemli bir dergidir / Peer reviewed journal  Yılda iki kez yayınlanırPublished two times a year

İletişim Adresi / Publisher Address: Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü  Şehit Cem Ersever Cad. No: 9-11  06170 Yenimahalle - Ankara

Tel: (+90312) 343 10 50  Belgegeçer / Fax: (+90312) 327 28 93  E-posta / E-mail: tarmdergi@gmail.com  Dergi Web Sayfası / Journal Home Page: http://www.tarlabitkileri.gov.tr/enstitu-yayinlari/dergi

Basım Yeri / Printed: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı İvedik Caddesi Bankacılar Sokak No:10 Yenimahalle - Ankara Tel: (+90312) 315 65 55 Belgegeçer / Fax: (+90312) 344 81 40

 


Dergi ana sayfa görseli


ISSN: 2146-8176