Tarih Kritik Dergisi

56.321 44.169

Tarih Kritik Dergisi, tarih sahasında yılda dört kez Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında yayımlanan kitap tanıtımı ve incelemeleri dergisidir. 

                               


YAYIN KURULU/Editorial Board

Prof.Dr. İskender ÖKSÜZ

Büyükelçi (E)/Ambassador (R) H. Kemal GÜR

Prof.Dr. Mahir AYDIN

Prof.Dr. Alfina SIBGATULLINA

Prof.Dr. Fatma ÜREKLİ

Dr. Abdrasul İSAKOV


Cilt 2, Sayı 4 (2016): Tarih Kritik Dergisi

 

Tarih sahasında yayınlanmış eserlerin değerlendirme ve kritiklerini yapar.

5.sayı tam metin

İçindekiler

Tanıtımlar

Türk Medeniyeti Tarihi PDF
Serkan GÖKBULUT
Bozkırın Yitik Çocukları Juan-Juan'lar PDF
Fatih ORTA
Kök Tengri’nin Çocukları (Avrasya Bozkırlarında İslam Öncesi Türk Dönemi) PDF
Yusuf AKBABA
Müslümanların Tarihi, III. cild, Örnek Halifeler-Emevîler Dönemi PDF
Hasip SAYGILI
İran ile Turan PDF
Erhan KARAOĞLAN
Doğunun Kalbine Seyahat PDF
Zafer SARAÇ
Dünya Sistemleri Analizi, Bir Giriş PDF
Abdullah KÖKTÜRK
Modern Ortadoğu Tarihi, 1453 - 2015 PDF
Muhittin YENİKEÇECİ
Mareşal Ahmet İzzet Paşa, Askeri ve Siyasi Hayatı PDF
Sait KARADUMAN
Osmanlı ve Modernleşme, III.Selim Dönemi Osmanlı Denizciliği PDF
Fatih ERBAŞ
Enver Paşa ve Dönemi PDF
Tuğrul Oğuzhan YILMAZ
Enver Paşa’nın Trablusgarp Günlüğü PDF
Eyüp YILMAZ
Ottoman Army Effectiveness in World War I, A Comparative Study PDF
Cemal CANDAN
İttihat ve Terakki, Ya Devlet Başa, Ya Kuzgun Leşe PDF
Mehmet Mert ÇAM
Çöl Kraliçesi PDF
Yağmur ÇAKAN
The Ottoman Mobilization of Manpower in the First World War: Between Voluntarism and Resistance (Gönüllülük ve Direniş Arasında: Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı İnsan Gücü Seferberliği) PDF
Mesut UYAR
İran’da İstihbarat Savaşı, Birinci Dünya Savaşı’nda İran Cephesi’ndeki Psikolojik Harp Faaliyetleri PDF
Hasan DEDE
Zionism PDF
Zafer EFE
Naziler ve Atatürk PDF
Çağatay GÖNDER
Nations and States in Southeast Europe (Güneydoğu Avrupa’da Milletler ve Devletler), Workbook II PDF
Sibel YALI


Journal of History Critique