Year: 2011 Volume: 35 Issue: 1

Table of Contents

Articles

Influence of PGF2a on semen quality and libido in Holstein bulls PDF
Reza MASOUMI, Armin TOWHIDI, Ardsher N. JAVAREMI, Habib NABIZADEH, Mehdi ZHANDI
Histological examination of testicular cell development and apoptosis in the ostrich chick PDF
Lan WEI, Ke-Mei PENG, Huazhen LIU, Hui SONG, Yan WANG, Lia TANG
Stage-specific developmental gene expression of goat preimplantation embryos produced in vitro PDF
Yong-Jun LI, Hong AO, Gui-Jin SUN, Li ZHANG
Alteration of gene expression in microvascular endothelial cells after exposure to foot-and-mouth disease virus 146S antigen PDF
Tao ZHANG, Shuang ZHANG, Li-Fang TIAN, Ge HU, Zhan-Wei SUO, Wu CHEN, Hui-Qin DUAN, Xiang MU, Ke-Dao TENG
Diet preference and breeding success in captive-bred Greater rheas (Rhea americana): a preliminary study PDF
Gisela BAZZANO, Joaquín L. NAVARRO, Mónica B. MARTELLA
Association between polymorphisms of CYP19, CYP21, and ER1 genes and milk production traits in Black-and-White cattle PDF
Magdalena J&#;DRZEJCZAK, Wilhelm GRZESIAK, Iwona SZATKOWSKA
Haematology of downer dairy cows with fatty liver PDF
Emmanouil KALAITZAKIS, Nikolaos PANOUSIS, Nikolaos ROUBIES
Aflatoxin M1 levels in retail yoghurt and ayran in Erzurum in Turkey PDF
Meryem AYDEMİR ATASEVER, Mustafa ATASEVER, Korhan ÖZTURAN
Association analysis of aquaporin 7 (AQP7) gene variants with semen quality and fertility in bulls PDF
Teng-He MA, Ji-Feng LIU, Rui-Feng ZHAO, Hao JIANG, Li-Sheng DAI, Yu-Min ZHAO, Zhi-Hui ZHAO, Jia-Bao ZHANG


ISSN: 1303-6181