TÜRK COĞRAFYA DERGİSİ

230.883 138.070

Türk Coğrafya Dergisi 1943 yılında Türk Coğrafyacıların bilimsel çalışmalarını uluslararası bilim dünyasına duyurmak üzere çıkarılmaya başlanmıştır.

1974 yılında basılan 26. sayısına kadar bazen sürekli, bazen aralıklarla yayın hayatına devam eden dergimizi, bu tarihten sonra 18 yıl süre ile yayınlamak mümkün olmamıştır. 1992 yılında 27. sayısı ile tekrar yayın hayatına dönen Türk Coğrafya Dergisi, 1999 yılından itibaren hakemli dergiye dönüştürülmüş, 2001 yılından itibaren ise yılda iki kez yayınlanmaya başlamıştır.

Türk Coğrafya Kurumu günün koşullarına uyum ve erişilebilirliği arttırma adına Türk Coğrafya Dergisi'nin 2009 yılından itibaren elektronik dergi olarak da yayınlanmasına da karar vermiştir. Yayın dönemleri Haziran ve Aralıktır.

Türk Coğrafya Dergisi, ulusal ve uluslararası yayın indeksi olarak aşağıdaki organizasyonların üyesidir:

 

TÜBİTAK ULAKBİM UVT

AKADEMİA   SOSYAL BİLİMLER İNDEKSİ

INDEX COPERNICUS

GENAMICS JOURNALSEEK

UWM LIBRARIES (Current Geographical Publications)

GOOGLE SCHOLAR

 


Sayı 65 (2015)

İçindekiler

Editörden

Editörden PDF
Hasan Özdemir

Makaleler

Çanakkale Boğazındaki gemi hareketliliği ve kaza risk haritasının belirlenmesi PDF
Rüştü Ilgar
Mekân dizim analizi yöntemi ve bunun coğrafi çalışmalarda kullanılabilirliği PDF
Emrah Şıkoğlu, Handan Arslan
Kıyı yönetimi açısından Türkiye'de yapılan kıyı jeomorfolojisi çalışmalarının değerlendirilmesi PDF
Tevfik Erkal
Antalya ili turizminin gelişimini ve etkilerini yerel halk nasıl değerlendirmektedir? PDF
İsmail Kervankiran, Erkan Bulut
Çok zamanlı heyelan aktivitesinin belirlenmesinde jeomorfolojik bir yaklaşım PDF
Tolga Görüm, Hakan A. Nefeslioğlu
Tahtalı Dağları (Orta Toroslar) karst platosu üzerinde dolin ve uvala gelişiminin CBS tabanlı analizi PDF
Muhammed Zeynel Öztürk, Mesut Şimşek, Mustafa Utlu
Bir refah göstergesi olarak Türkiye’de mutluluğun mekânsal dağılışı PDF
Öznur Akgiş
İstanbul’da kentsel dönüşüm kapsamında gerçekleşen bir olgu: Soylulaştırma PDF
Ali Çeker, Rauf Belge
Kayseri’nin şehirsel gelişiminin izlenmesi ve değişim analizi PDF
Ömer Kaya, Emin TOROĞLU

Faaliyet Raporu

Türk Coğrafya Kurumu Faaliyetleri (2015) PDF
 


ISSN: 1308-9773