Gönderiler

Çevrimiçi gönderiler

Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi için bir kullanıcı kaydınız var mı?
GİRİŞE GİDİNİZ

Kullanıcı adı / şifresine ihtiyacınız var mı?
KAYIT SAYFASINA GİDİNİZ

Çevrim içi gönderi yapmak ve güncel gönderilerin durumunu görmek için kayıt yaptırmanız ve oturum açmanız gerekmektedir.

 

Yazar rehberi

YAZIM KURALLARI

 

 • Dergi, Kastamonu Üniversitesi'nin, bilimsel içerikli-uluslararası hakemli yayınıdır ve 6 ayda bir olmak üzere yılda iki defa (Mayıs-Kasım) yayınlanır. Dergide Turizm alanında yapılmış araştırmalara yer verilir.
 • Dergide yayınlanacak eserlerin daha önce hiçbir bilimsel dergide yayınlanmamış olması zorunludur. Sadece Telif Hakkı olmayan bilimsel kongre/sempozyum/konferans vb faaliyetlerde sunulmuş bildiriler, belirtilmek koşulu ile sunulabilir.
 • Dergide makale yazım dili Türkçe, Azerice, Türkmence, Kazakça, Kırgızca, Özbekçe, Rusça ve İngilizcedir.
 • Makaleler, A4 boyutundaki (210 x 297 mm) kağıda; tüm kenarlardan 3 cm boşluk bırakılarak ve iki yana yaslı olarak yazılmalı; kaynaklar dahil 15 sayfadan fazla olmamalıdır.
 • Dergiye gönderilecek makaleler Microsoft Word programında; Ana Başlık 14 punto Arial karakterinde; başlık dışındaki tüm metin Times New Roman karakterinde 11 punto olarak ve tek satır aralığında yazılmalıdır. Sadece, özet ile Kaynaklar 10 punto olarak ve tek satır aralığında yazılacaktır.
 • Makale içerisinde rakamsal değerlerin ondalık kısmının ayrımında nokta (.) kullanılmalıdır.
 • Başlıklar (sayfanın ortasında yer almalı), ilk harfler büyük olacak şekilde küçük harflerle ve koyu yazılmalıdır. Yazar(lar)ın isimleri küçük, soyadları büyük harflerle (sayfanın ortasında) yazılmalıdır. Yazar(lar)ın kurumları, ilk harfler büyük olacak şekilde küçük harflerle ve açık yazılmalıdır. Bütün ana bölüm başlıkları ilk harfler büyük olacak şekilde, ikincil alt başlıklar ise sadece ilk kelimenin ilk harfi büyük olacak şekilde ve koyu olarak yazılmalıdır. Başlıkların hiçbirisine numara verilmemelidir.
 • Dergiye gönderilecek makaleler:

Ana Başlık; Yazar(lar)ın Adı Soyadı; Yazar(lar)ın Kurumu (sorumlu yazar belirtilmeli ve e-posta adresi verilmeli); Özet; Anahtar Kelimeler; İngilizce Başlık; Abstract; Keywords; Giriş; Literatür incelemesi; Metot; Bulgular ve Tartışma (veya Bulgular); Sonuç (veya Tartışma ve Sonuç); Kaynaklar şeklinde düzenlenmelidir.

 • Özet ve Abstract 300 kelimeden fazla, 100 kelimeden az olmayacak şekilde yazılmalı; metne ilişkin anahtar kelimeler beşten (5) fazla olmamalıdır. Özet ve Abstract tek sütunlu ve iki yana yaslı olarak yazılmalıdır.
 • Makalelerde başlıkların yazımında, önceki bölümün bitiminden sonra bir boşluk verilmesine; başlıktan sonra gelen bölümle arasında boşluk bulundurulmamasına dikkat edilmelidir. Başlıklar ve paragraf başı 0.5 cm içeriden başlamalıdır. Paragraflar arası boşluk bırakılmamalıdır.
 • Makalede yer alacak her türlü grafik, resim, harita, fotoğraflar "Şekil" diye adlandırılmalıdır. Sayısal verilere ait çizelgeler "Tablo" diye adlandırılmalıdır. Şekil ve Tablolar metin içinde ardışık olarak numaralandırılmalıdır. Şekil yazıları alta, Tablo yazıları üste; paragraf başından başlayacak ve sadece ilk kelimenin ilk harfi büyük diğerleri küçük olacak şekilde; üst ve alttaki bölüm ile arasında bir boşluk bırakılarak yazılmalı, sonuna nokta konulmamalıdır. Şekil ve Tablolar tek sütuna sığmıyorsa sayfaya ortalı olarak yerleştirilmelidir. Tablo veya Şekil içerisinde yer alan kısaltmaların açıklamaları tablo veya şekil yazılarının geçtiği başlıkta açık olarak yazılmalıdır. 
 • Metin içinde kaynak gösterme:

 

Metin içinde kaynak gösterirken, dolaylı alıntılarda (Yazarın Soyadı, Yayın Yılı) yöntemi; doğrudan alıntılarda ise (Yazarın Soyadı, Yayın Yılı, s. No) yöntemi kullanılacaktır. 

 

Özü değiştirilmemek kaydıyla yapılan alıntılar (dolaylı alıntılar) ise yazarın kendi cümleleriyle özet veya yorum olarak tırnak arasına alınmadan verilir.

 

Örnek:

 

Avcı (2012)

 

Avcı ve Özer (2009)

 

Eğer bir yazarın ifadesi, olduğu gibi aktarılıyorsa (doğrudan alıntı), alıntı yapılan kısımlar/ sözler tırnak içinde verilmeli ve sayfa numarası da belirtilmelidir. 

 

Örnek:

Avcı (2012, s. 15)

 

Avcı ve Özer (2009, s. 41)

  

 • Kaynakça Listesi Düzenleme:

 

Kaynakça listesi, alfabetik sırayla düzenlenmelidir.

 

Aynı yazara ait kaynaklar tarih sırasına göre (eskiden yeniye doğru) verilmelidir. Referans verilen yazarın aynı tarihe ait birden fazla yayını var ise kaynağın metin içinde referans veriliş sırasına göre yayın yılının yanına (a, b) şeklinde belirtilmelidir.

APA6. SÜRÜME UYGUN OLARAK KAYNAKÇA ÖRNEKLERİ

Kitap:

Strunk, W., Jr., & White, E. B. (1979). The guide to everything and then some more stuff.  New York, NY: Macmillan.

Gregory, G., & Parry, T. (2006). Designing brain-compatible learning (3rd ed.). New York, NY: Macmillan.

Kitap Bölümü:

Bergquist, J. M. (1992). German Americans. In J. D. Buenker & L. A. Ratner (Eds.), Multiculturalism in the United States: A comparative guide to acculturation and ethnicity (pp. 53-76). New York, NY: Greenwood.

DOI’li dergide yayınlanmış makale:

Paivio, A. (1975). Perceptual comparisons through the mind's eye. Memory & Cognition, 3, 635-647. doi:10.1037/0278-6133.24.2.225

DOI’siz dergide yayınlanmış makale:

Becker, L. J., & Seligman, C. (1981). Welcome to the energy crisis. Journal of Social Issues, 37(2), 1-7.

Hamfi, A. G. (1981). The funny nature of dogs. E-journal of Applied Psychology, 2(2), 38 -48. Retrieved from http://ojs.lib.swin.edu.au/index.php/fdo

Tezler:

İpek, C. (1999) Resmi liseler ile özel liselerde örgütsel kültür ve öğretmen-öğrenci ilişkisi. Yayınlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Glen, M. (2009). Distributed leadership: A case study in a queenslve secondary school, Unpublished PhD Thesis, Faculty of Education, Griffith University.

Yayınlanmamış Bildiri:

Özçimenli, E. Güleş, H. ve Turan, S. (2011). Çoğulcu liderlik: Kavramsal bir çözümleme, VI Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Magosa, KKTC, (16-17 Nisan).

Online Gazete Makaleleri:

Becker, E. (2001, August 27). Prairie farmers reap conservation's rewards. The New York Times. Retrieved from http://www.nytimes.com

Ansiklopedi Makaleleri:

Brislin, R. W. (1984). Cross-cultural psychology. In R. J. Corsini (Ed.), Encyclopedia of psychology (Vol. 1, pp. 319-327). New York, NY: Wiley.

Developmental genetics. (2005). In Cambridge encyclopedia of child development. Retrieved from http://www.credoreference.com.library.muhlenberg.edu:80/entry/cupchilddev/developmental_genetics

Teknik ve Araştırma Raporları:

Hershey Foods Corporation. (2001, March 15). 2001 Annual Report. Retrieved from

http://www.hersheysannualreport.com/2000/index.htm

Kitap İncelemeleri:

Dent-Read, C., & Zukow-Goldring, P. (2001). Is modeling knowing? [Review of the book Models of cognitive development, by K. Richardson]. American Journal of Psychology, 114, 126-133.

Yayın yılı ya da Yazarı Olmayan Web siteleri:

Census data revisited. (n.d.). Retrieved March 9, 2009, from Harvard, Psychology of Population website, http://harvard.edu/data/index.php

 

 • Makale dergi editörlüğüne sunulmadan önce yazım kurallarına uygunluğu kontrol edilmelidir.
 • Makaleler dergiye ait web sayfasından çevrimiçi ortamda gönderilmelidir.
 • Yayımlanan yazı ve çevirilerin her türlü sorumluluğu yazara aittir.
 • Metinle ilgili her türlü düzeltme yazar(lar) tarafından yapılır.
 • Hakem raporları doğrultusunda makalenin yayınlanmasına editör ve bilimsel danışma kurulu karar verir.
 • Yayın süreci tamamlanan makaleler geliş tarihi esas alınarak yayınlanır.

 

 

 

Gönderi kontrol listesi

Başvuru sürecinde yazarlar gönderilerinin aşağıdaki listede bulunan tüm maddelere uygunluğunu kontrol etmelidirler, bu rehbere uymayan başvurular yazarlara geri gönderilecektir.

 1. Gönderilen yazı daha önceden yayınlanmamış ve herhangi bir dergiye değerlendirilmek üzere sunulmamıştır (veya Editöre Notlar kısmında bir açıklama yapılmıştır).
 2. Gönderi dosyası OpenOffice, Microsoft Word, RTF veya WordPerfect dokümanı dosyası biçimindedir
 3. Mevcut olduğu durumlarda referansların URL'leri verilmiştir
 4. Metin tek satır aralıklı, 11 punto ile yazılmış, altını çizme yerine italik kullanılmış (URL adresleri hariç) ve tüm şekil, resim ve tablolar sayfa sonu yerine metin içinde uygun kısımlara yerleştirilmiştir. Baskı için, resimlerin kaliteli kopyalarını ek dosya olarak gönderiniz. Gönderilen dosyanın boyutu çok fazla ise, sistem almayabilir. Böyle durumlarda yazıyı bölüp, diğer bölümleri ek dosya olarak tek tek gönderebilirsiniz.
 5. Metin, "Dergi Hakkında" kısmındaki Yazar Rehberi'nde belirtilen biçimsel ve bibliyografik gerekliliklere uygun olarak hazırlanmıştır.
 6. Hakem incelemesinden geçen yazıların yayınlandığı bir dergi bölümüne makale gönderilirken, Kör Hakemlik linkinde verilen talimatlar uygulanır.
 

Gizlilik beyanı

Bu dergi sitesindeki isimler ve eposta adresleri sadece bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır; farklı herhangi bir amaç için veya diğer kişilerin kullanımına açılmayacaktır.