Girişimcilerin İşletme İsmi Seçiminde Odaklandığı Noktalar: Bişkek’te Faaliyet Gösteren Konaklama İşletmeleri Üzerine Bir İnceleme

Barış Erdem, Nadira Alımkulova
1.465 684

Öz


Bu araştırmada otel isimleri içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Örneklem olarak ise Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te faaliyet gösteren konaklama işletmeleri seçilmiştir. 80 adet otel isminin incelendiği araştırmada; otel isimlerinin çoğunlukla yabancı sözcüklerden oluştuğu ve isim tercihinde ağırlıklı olarak ‘özel bir kelime anlamı’ ile ‘işletme sahibinin veya aileden birinin ismi ya da soy ismi’ üzerine odaklanıldığı tespit edilmiştir. Bununla birlikte, aile isminden türetilen otel adlarının işletmenin türüne göre farklılık gösterdiği saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Turizm, Konaklama İşletmeleri, Marka, İşletme İsmi.


Tam metin:

PDF