Sosyal Medyada Paylaşılan Yöresel Yemek Fotoğraflarının Turistlerin Seyahat Tercihleri Üzerindeki Etkisi

Burak Eryılmaz, Serkan Şengül
2.980 884

Öz


Bu çalışmada sosyal medyada paylaşılan yöresel yemek fotoğraflarının turistlerin seyahat tercihleri üzerindeki etkisi ölçülmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda sosyal medya kullanıcıları üzerinde yöresel yemek paylaşımlarının etkilerinin belirlenmesi amacıyla bir anket çalışması yapılmıştır. Katılımcıların en çok kullandıkları sosyal ağların, kullanım düzeylerine göre verdikleri cevaplar neticesinde; Facebook, Instagram, Twitter, Google+, Foursquare olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların sosyal medyada yer alan yöresel yemek paylaşımlarının seyahat tercihleri üzerindeki etkileri için verdikleri cevapların öncelik sırasına göre; Yöresel yemek sunan işletmeler hakkında sosyal medyada yer alan olumlu paylaşımlardan etkilendikleri, seyahate çıkmadan önce gidecekleri destinasyondaki yöresel yemekler hakkında sosyal medyada bilgi topladıkları, yöresel yemekler hakkında tanıdıklarının ve tanımadıklarının da sosyal medya paylaşımlarını karar vermede dikkate aldıkları, sosyal medyada gördükleri bir yöresel yemek fotoğrafının destinasyon seçimlerinde etkili olabildiği sonuçları elde edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda sosyal medya araçlarının kullanım sıklıkları ile sosyal medyada paylaşılan yöresel yemek fotoğraflarının tercihler üzerine etkisi konusunda ifadelerin birçoğunun arasında pozitif yönlü ilişkiler tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Yöresel Yemek, Yiyecek-İçecek, Sosyal Ağlar.


Tam metin:

PDF