Yöneticilerin Kültür Turizmi Algısı: Safranbolu Destinasyonu Örneği

Nurettin Ayaz, Ömer Ceyhun Apak, Taner Batı
2.224 499

Öz


Destinasyonlarda turizmin planlanması, gelişimi ve sürdürülebilirliği bakımından paydaşların doğru olarak tanımlanması, organize edilmesi ve yönetimi oldukça önemlidir. Tanımlayıcı araştırma yönteminin kullanıldığı bu çalışmada halihazırda önemli bir  kültür turizm destinasyonu olan Safranbolu ilçesindeki otel yöneticilerinin kültür turizmi ve kültürel turistlerin gereksinimleri konusundaki bilgi düzeylerinin ölçülmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda turizm işletme belgeli ve belediye işletme belgeli 150 konak yöneticisine anket uygulanmıştır. Yöneticilerin kültür turizmi konusunda orta düzeyde bilgili oldukları tespit edilmiştir. Araştırmada yöneticilere, paydaş yönetimi kapsamında kültür turizmine katılan turistlerin beklentileri konusunda destek sağlayabilecek öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Kültür Turizmi, Algı,  Paydaş Yönetimi, Safranbolu.


Tam metin:

PDF