Yavaş Şehirlerde Yaşayan Z Kuşağının Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Algıları: Seferihisar Örneği

Özgür Sarıbaş, Simge Kömürcü, Mehmet Emre Güler
2.451 640

Öz


Gerek kalabalıklaşan dünya nüfusu ve artan ihtiyaçlar, gerekse bu olumsuzlukların beraberinde getirdiği dünya üzerindeki çıkar çatışmaları, enerji oyunları ve yozlaşma birçok alanda tehdit unsuru halini almıştır. Tüm bunların sonucu olarak sürdürülebilir bir çevre, kültürel değerler, inançsal olgular, enerji, sürdürülebilir şehirler ve kalkınma, kısacası sürdürülebilir bir dünya yaratmak oldukça zor hale gelmiştir. Sürdürülebilir turizm, kaynakların gelecek nesillere de aktarılması gerekliliğine dayanmaktadır. Bu bağlamda gençler gelecek nesillerde bu kaynakları kullanmaya devam edeceklerinden, sürdürülebilir kalkınmaya yönelik algılarını belirlemek önemlidir. Bu kapsamda, yavaş şehir olarak değerlendirilen Seferihisar ilçesinde yaşayan gençlerin çevre ve sürdürülebilir kalkınma algıları incelenmiş, veriler ise bölgede yaşayan gençlere uygulanan anketlerden elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir Kalkınma, Yavaş Şehir, Seferihisar, Sürdürülebilir Turizm.

 


Tam metin:

PDF