Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 1, Sayı 2 (2016): Kasım Destinasyon Tercihinde Gastronomi Turizmi'nin Önemi: Bozcaada Örneği Öz   PDF
Aydoğan Aydoğdu, Esin Özkaya Okay, Zeynep Ceren Köse
 
Cilt 1, Sayı 1 (2016): Nisan Doğu Anadolu ve Nahçivan Bölgesinin Tarihi ve Mimarlık Abidelerinin Turistik Açıdan Tebliği (Ortaçağ Seyyahlarının “Seyahatname”leri Esasında) Öz   PDF
Mübariz Zahitoğlu Ağalarlı
 
Cilt 1, Sayı 1 (2016): Nisan Girişimcilerin İşletme İsmi Seçiminde Odaklandığı Noktalar: Bişkek’te Faaliyet Gösteren Konaklama İşletmeleri Üzerine Bir İnceleme Öz   PDF
Barış Erdem, Nadira Alımkulova
 
Cilt 1, Sayı 1 (2016): Nisan Kültür Turizmi Alanlarında Turizmin Çeşitlendirilmesine Eleştirel Bir Bakış: Safranbolu UNESCO Dünya Miras Alanı Öz   PDF
Serdar Ceylan, Mehmet Somuncu
 
Cilt 1, Sayı 1 (2016): Nisan Nasıl Zanaat ve Halk Sanatları Şehri Olunur? Öz   PDF
Bilal Yalçın
 
Cilt 1, Sayı 1 (2016): Nisan Rekabet Stratejilerinin Değerlendirilmesi: Bakü'deki Otel İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma Öz   PDF
Gülnar Mirzayeva, Oğuz Türkay
 
Cilt 1, Sayı 1 (2016): Nisan Sosyal Medyada Paylaşılan Yöresel Yemek Fotoğraflarının Turistlerin Seyahat Tercihleri Üzerindeki Etkisi Öz   PDF
Burak Eryılmaz, Serkan Şengül
 
Cilt 1, Sayı 2 (2016): Kasım Sustainable Environment in Tourism Policies: The Case of Turkey Öz   PDF (English)
Armağan Örki, Nehir Ağırseven
 
Cilt 1, Sayı 1 (2016): Nisan The Role of Tourism in Turkic World in Terms of International Relations (IR): A Social Constructivist Approach Öz   PDF
Samet Yüce
 
Cilt 1, Sayı 1 (2016): Nisan Türkiye’de Turizm Harcamaları, Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Sınır Testi Yaklaşımıyla Analizi Öz   PDF
Cem Işık
 
Cilt 1, Sayı 2 (2016): Kasım Yavaş Şehirlerde Yaşayan Z Kuşağının Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Algıları: Seferihisar Örneği Öz   PDF
Özgür Sarıbaş, Simge Kömürcü, Mehmet Emre Güler
 
Cilt 1, Sayı 2 (2016): Kasım Yöneticilerin Kültür Turizmi Algısı: Safranbolu Destinasyonu Örneği Öz   PDF
Nurettin Ayaz, Ömer Ceyhun Apak, Taner Batı
 
Toplam 12 ögeden 1 - 12 arası