Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale İllerinde Üreticilerin İyi Tarım Uygulamalarına Yaklaşımı

Başak AYDIN, Erol ÖZKAN, Duygu AKTÜRK, Mehmet Ali KİRACI, Harun HURMA
1.702 562

Öz


Bu çalışma Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale illerinde iyi tarım uygulaması yapan ve yapmayan tarım işletmelerini kapsamaktadır. Edirne'de 16 elma ve armut, Tekirdağ'da 23 elma ve üzüm, Kırklareli’nde 4 elma ve üzüm, Çanakkale'de 31 şeftali ve 24 kiraz üreticisiyle anket çalışması yapılmıştır. Çalışmada aynı sayıda iyi tarım uygulaması yapmayan üretici ile anket çalışması yapılmıştır. Üreticilerin iyi tarım uygulama ve uygulamama nedenleri, iyi tarımın ekonomik getirisi ve pazar durumu konusundaki düşünceleri, iyi tarımın gerekliliğine yönelik düşünceleri irdelenmiştir. Hem Çanakkale ilindeki hem de Trakya illerindeki üreticilerin ifadelerine göre, iyi tarımın yaygınlaşması için destekleme miktarının artırılması yönündeki öneri ilk sırayı, eğitim yayım çalışmalarının artırılması yönündeki öneri ise ikinci sırayı almaktadır. Bu önerileri daha sonra çiftçi gelirinin yüksek olması ve aslında bununla ilişkilendirilebilecek olan pazar ayrıcalığı getirilmesi önerileri izlemektedir. 


Tam metin:

PDF

Referanslar


Anonim, (2003). Development of a Framework for Good Agricultural Practices. Committee on Agriculture, Seventeenth Session, 31 March-4 April 2003 Rome.

Anonim, (2014-a). www.gidamo.org.tr/resimler/ekler/85454e8279be180_ek.pdf? dergi=18 (Erişim tarihi, 09.09.2014).

Anonim, (2014-b). belgelendirme.ctr.com.tr/iyi-tarim-uygulamalari-nedir.html (Erişim tarihi, 09.09.2014).

Aydın, B., Özkan, E., Aktürk, D., Kiracı, M.A., Hurma, H., (2015). Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale İllerinde Üreticilerin İyi Tarım Uygulamalarına Yaklaşımı ve Uygulamaların Ekonomik Analizi. Proje Sonuç Raporu. Atatürk Toprak Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Yayınları. Yayın No:TAGEM 2015-4.

Hasdemir, M., Bayaner, A., (2012). İyi tarım uygulamaları, TEPGE Bakış, Sayı: 14 Nüsha: 9.

Leech, N. L., Barrett, K. C., Morgan, G. A., (2004). SPSS For Intermediate Statistics: Use and Interpretation, Lawrance Erlbaum Associates Publishers, Manwah New Jersey.

Mencet, N. (2005). Avrupa Birliğinde EUREPGAP Uygulamalarının Yaş Meyve-Sebze İhracatımıza olası etkileri. Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Antalya.

Sayın, C., Taşcıoğlu, Y. ve Mencet, N., (2004). Avrupa Birliği’nde EUREPGAP uygulamaları ve yaş meyve sebze ihracatımıza olası etkileri. Türkiye VI. Tarım Ekonomisi Kongresi, 16-18 Eylül, Tokat.

Stock, J. H., Watson, M W., (2007). Introduction to Econometrics, Pearson Addison Wesley, Boston.

Turhan, Ş., (2005). Tarımda sürdürülebilirlik ve organik tarım. Tarım Ekonomisi Dergisi 2005; 11(1) : 13 - 24

Walker, S. H., Duncan, D.B., (1967). “Estimation of the Probability of an Event as a Function of Several Independent Variables”, Biometrika, 54: 167–179.

Yavuz, F., (2005). Türkiye’de tarım. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Yayınları, http://traglor.cu.edu.tr/objects/objectFile/turkiyede_tarim_2008_01_18.pdf

Yamane, T., (1967). Elementary Sampling Theory. Prentice-Hall Inc. Englewood Cliffs, New Jersey.