Tarım Ekonomisi Araştırmaları Dergisi

19.784 7.446

Tarım Ekonomisi Araştırmaları Dergisi (TEAD), Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü’nün süreli, ulusal ve hakemli bilimsel yayın organıdır. Derginin yazı dili Türkçe ve İngilizce olup yılda iki kez yayınlanır. Derginin İngilizce adı  ise “The Journal of Agricultural Economics Researches (JAER)” dır.

Derginin amacı; tarım ekonomisinin farklı alanlarındaki bilimsel gelişmelerin bilim insanları, araştırmacılar ve tarım ile ilgilenen diğer kişiler arasında paylaşımının sağlanmasıdır.


Cilt 1, Sayı 2 (2015)

Tüm sayı

Tüm sayıyı göster veya indir PDF

İçindekiler

Makaleler

Determinants of Cotton Prices in Turkey: A VAR Approach PDF
Süleyman KARAMAN, Aytekin KOÇAK, Gökhan TEZEL
Türkiye’de Farklı Destekleme Politikalarının Pamuk Arzı Üzerine Etkileri PDF
Tijen ÖZÜDOĞRU, Bülent MİRAN
Samsun İli Bafra İlçesi Sol Sahil Köylerinde Yapılan Arazi Toplulaştırmasına Zorunlu ve İstemli Katılan Çiftçilerin Tutum ve Davranışlarının Karşılaştırılması PDF
Emrah İLDENİZ, Kürşat DEMİRYÜREK
Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale İllerinde Üreticilerin İyi Tarım Uygulamalarına Yaklaşımı PDF
Başak AYDIN, Erol ÖZKAN, Duygu AKTÜRK, Mehmet Ali KİRACI, Harun HURMA
Jeotermal Sera İşletmelerinin Bilgi Kaynakları PDF
Mehmet HASDEMİR, Umut GÜL, Mine HASDEMİR, Zeliha YASAN ATASEVEN
Kırsal Alanın Planlanması ve Toprak Toplulaştırması PDF
Sema GÜN


ISSN: 2149-3928