Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 1, Sayı 1 (2015) A Comparative Analysis of Consumers’ Current and Future Preferences Toward Organic Products Öz   PDF (English)
Şule AZAK, Bülent MİRAN
 
Cilt 1, Sayı 2 (2015) Determinants of Cotton Prices in Turkey: A VAR Approach Öz   PDF
Süleyman KARAMAN, Aytekin KOÇAK, Gökhan TEZEL
 
Cilt 1, Sayı 1 (2015) Amasya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine Üye Yetiştiricilerin Yayım ve Eğitim Faaliyetlerindeki Tutum ve Davranışlarının İncelenmesi Öz   PDF
Umut GÜL
 
Cilt 1, Sayı 1 (2015) Buğday Tarımında Sertifikalı Tohumluk Tercihini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma Öz   PDF
Özdal KÖKSAL, Celal CEVHER
 
Cilt 1, Sayı 2 (2015) Jeotermal Sera İşletmelerinin Bilgi Kaynakları Öz   PDF
Mehmet HASDEMİR, Umut GÜL, Mine HASDEMİR, Zeliha YASAN ATASEVEN
 
Cilt 1, Sayı 2 (2015) Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale İllerinde Üreticilerin İyi Tarım Uygulamalarına Yaklaşımı Öz   PDF
Başak AYDIN, Erol ÖZKAN, Duygu AKTÜRK, Mehmet Ali KİRACI, Harun HURMA
 
Cilt 1, Sayı 2 (2015) Kırsal Alanın Planlanması ve Toprak Toplulaştırması Öz   PDF
Sema GÜN
 
Cilt 1, Sayı 2 (2015) Samsun İli Bafra İlçesi Sol Sahil Köylerinde Yapılan Arazi Toplulaştırmasına Zorunlu ve İstemli Katılan Çiftçilerin Tutum ve Davranışlarının Karşılaştırılması Öz   PDF
Emrah İLDENİZ, Kürşat DEMİRYÜREK
 
Cilt 1, Sayı 1 (2015) Sebze Tohumculuk Sektörünün SWOT Analizi ile İncelenmesi: Antalya İli Örneği Öz   PDF
Oya SAV, Cengiz SAYIN
 
Cilt 1, Sayı 2 (2015) Türkiye’de Farklı Destekleme Politikalarının Pamuk Arzı Üzerine Etkileri Öz   PDF
Tijen ÖZÜDOĞRU, Bülent MİRAN
 
Cilt 1, Sayı 1 (2015) Türkiye’de Tarım Ürünlerinin Belgelendirilmesi ve Akreditasyonu Öz   PDF
Füsun Zehra ÖZKAN, Mehmet HASDEMİR, Reşit UZUNÇAM
 
Cilt 1, Sayı 1 (2015) Uluslararası Kuru Üzüm Piyasasında Rekabet Edebilirlik Üzerine Bir Araştırma Öz   PDF
Bülent MİRAN, Ela ATIŞ, Zerrin KENANOĞLU BEKTAŞ, Murat CANKURT, Ahmet BAYANER, Selçuk KARABAT
 
Toplam 12 ögeden 1 - 12 arası


ISSN: 2149-3928