Yayın politikası

Odak ve kapsam

Tıp Eğitimi Dünyası http://dergipark.gov.tr/ted adresine taşınmıştır.

Erişmek için tıklayınız.

 

Bölüm politikaları

Editörden

Editörler
  • Erol Gürpınar
Seçilmemiş Açık gönderiler Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmemiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş

Orjinal Araştırma

Editörler
  • Erol Gürpınar
Seçilmemiş Açık gönderiler Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş

Derleme

Editörler
  • Erol Gürpınar
Seçilmemiş Açık gönderiler Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş

Program Tanıtımı

Editörler
  • Erol Gürpınar
Seçilmemiş Açık gönderiler Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş

Editöre Mektup

Editörler
  • Erol Gürpınar
Seçilmemiş Açık gönderiler Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş
 

Değerlendirme süreci

Tıp Eğitimi Dünyası; yayımladıgı makalelerde, konu ile ilgili en yüksek etik ve bilimsel standartlarda olması ve ticari kaygılar olmaması ilkesini gözetmektedir.
Yayımlanmak için gönderilen makalelerin daha önce baska bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekir. Eğer makalede daha önce yayımlanmış alıntı yazı, tablo, resim vb. varsa, yazar(lar), yayın hakkı sahibi ve yazarlarından yazılı izin almak ve bunu makalede belirtmek zorundadır. Daha önce kongrelerde sunulmuş çalışmalar, bu durum belirtilmek koşuluyla kabul edilir. Makale, yazar(lar)ın daha önce yayınladığı bir yazısındaki konuların bir kısmını içeriyorsa bu durum belirtilmeli ve yeni yazı ile birlikte önceki makalenin bir kopyası da gönderilmelidir.

Dergide yayımlanmak üzere gönderilen yazılar -biçimsel esaslara uygun ise- basım öncesi Editör(ler) ve en az iki danısman tarafından incelenir. Editör(ler) yayın koşullarına uymayan yazıları yayınlamamak, düzeltmek üzere yazar(lar)a geri göndermek, biçimce düzenlemek veya reddetmek yetkisine sahiptir.

Yazının kabul veya reddedildiğine dair bilgi sorumlu yazara bildirilir. Gerekli oldugu durumlarda, yazar(lar)dan düzeltme istenebilir. Bu düzeltmelerin en geç 20 gün içinde tamamlanıp dergiye gönderilmesi gereklidir. Aksi halde yazılar yeni başvuru olarak yeniden gönderilmelidir. Yazardan düzeltme istenmesi, yazının yayınlanacagı anlamına gelmez. Editörün, yayın kosullarına uymayan yazıları danışman degerlendirmesine sunmadan reddetme yetkisi vardır. Dergide yayınlanan yazıların etik, bilimsel ve hukuki sorumlulugu yazar(lar)a ait olup Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği, editörler ve yayın kurulunun görüşlerini yansıtmaz. Yazının dergide yayınlanması kabul edilse de edilmese de, yazı materyali yazarlara geri verilmez. Dergide yayınlanan yazılar için telif hakkı ödenmez.

Makale danışman değerlendirmesine gönderildikten sonra, yayın hakları devir formunda imzası bulunan yazarlar dışında yazar ismi eklenemez ve yazar sırası değiştirilemez. Makale yazarlarından herhangi birinin isminin makaleden çıkartılması için, konuyla ilgili tüm yazarların, açıklamalı, yazılı izinleri alınmalı ve Tıp Egitimi Dünyası’na bildirilmelidir.

 

Açık erişim politikası

Bu dergi; bilimsel araştırmaları halka ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır.

 

Arşivleme

Bu dergi, katılan kütüphaneler arasında dağıtık bir arşivleme sistemi oluşturmak ve bu kütüphanelerin koruma ve restorasyon amaçlı kalıcı arşivler yaratmasına izin vermek için LOCKSS sistemini kullanmaktadır. Daha fazla bilgi almak için tıklayınız.

 

Yayın Sıklığı

Dergi yılda üç (3) kez yayınlanır.