KAZAK TÜRKÇESİNDE AİLE BİREYLERİ İLE İLGİLİ ATASÖZLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

İsrafil UÇAR, Nazım DOĞRUER
1.450 181

Öz


Türk toplumları tarih boyunca ailenin toplumsal bir birim olarak yaşamasına önem vermişlerdir çünkü Türk kültüründe “aile” kavramı hususi önem arz etmektedir. Şüphesiz, bu durum Türklerin ulusal ve kültürel değerler sisteminden kaynaklanmıştır. Aile yapısında görülen düzen, aileye bağlılık, şeref ve onur kavramları, ailenin muhafazası ve kutsallığı, yüzyıllara dayalı oluşum ve kuşaklar boyu aktarılan geleneksel birikim şüphesiz atasözlerine de yansımıştır. Sözlü kültür ürünü olan ve hayatı doğru yaşamak için oluşturulmuş olan atasözleri; ders verme, yol gösterme gibi birçok anlamsal özellik taşımaktadır. “Aile” konusu da atasözlerinin anlamsal niteliğiyle ilgilidir. Bu makalede Kazak atasözlerinde aile konusu ele alınmış ve ayrıca Türk kültüründe atasözü, Türkiye Türkçesinde ve Kazak Türkçesinde atasözü kavramları, tarihten günümüze atasözünün adlandırılması, Kazak Türklerinde aile, Kazak Türkçesinde aile bireyleri ile ilgili atasözleri anlamsal açıdan incelenmiştir. Anahtar Sözcükler: Kazak Türkçesi, Türk

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7884/teke.603