.

142.091 77.054

TESAM Akademi Dergisi, TESAM Ekonomik, Siyasal ve Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin siyaset bilimi ve kamu yönetimi, ekonomi, dış politika, hukuk ve sosyal bilimler alanında orijinal ve özgün çalışmalarla hazırlayıp yılda 2 kez yayınladığı hakemli bir dergidir.

 

TESAM Akademi Dergisi'nin tarandığı Ulusal ve Uluslararası İndeksler şunlardır:

  • Acar Index - Akademik Araştırmalar İndeksi
  • Arastirmax - Scientific Publication Index
  • ASOS Index - Akademia Sosyal Bilimler Indeksi
  • SOBİAD - Sosyal Bilimler Atıf Dizini
  • TEI – Türk Eğitim İndeksi
  • Academic Keys
  • DRJI - Directory of Research Journals Indexing
  • ESJI - Eurasian Scientific Journal Index
  • I2OR - International Institute of Organized Research
  • Open AIRE

 


2017 Ocak (Cilt:4, Sayı:1) Prof. Dr. Hamza ATEŞ Editörlüğünde "İSLAM VE DEMOKRASİ ÖZEL SAYISI"na makale göndermek isteyen akademisyenler, tesamakademi@gmail.com adresinden Editörümüz ile iletişime geçebilirler. 


2015 Temmuz sayısında ele alınan “Göç ve Mülteciler” konusu ile ilgili Uludağ Üniversitesi İİBF ortaklığında 26-27 Ekim 2016 tarihlerinde "Ekonomik Siyasal ve Sosyal Boyutları ile Göç" konulu sempozyum düzenlenecektir.

 

Sempozyum ile ilgili http://tesam.org.tr/hakkinda/ adresinden detaylı bilgi alabilirsiniz.


Dergi ana sayfa görseli

 
YAYIN KURULU
BARIŞ ÖZDAL (Uludağ Üniversitesi)
BEKİR PARLAK (Uludağ Üniversitesi)
DOĞAN ŞENYÜZ (Uludağ Üniversitesi)
MEFAİL HIZLI (Uludağ Üniversitesi)
MEHMET ERYILMAZ (Uludağ Üniversitesi)
 
YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
YILDIRIM DENİZ

EDİTÖR
FATİH BİLGİN
 
TESAM AKADEMİ Dergisi, TESAM (Ekonomik Siyasal ve Stratejik Araştırmalar Merkezi) tarafından çıkartılmaktadır.
 
İLETİŞİM: tesamakademi@gmail.com

Cilt 3, Sayı 2 (2016)

TESAM AKADEMİ DERGİSİ CİLT 3 SAYI 2

İçindekiler

Önsöz

DEMOKRASİNİN YANINDA DARBELERİN KARŞISINDAYIZ PDF
MUHAMMET İLYAS BOZKURT

Makaleler

FİNANSAL OKURYAZARLIK VE BÜTÇELEME DAVRANIŞI: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA PDF
SERAP BARIŞ
STRATEJİ BELİRLEMEDE TÜRKİYE’DE KALKINMA AJANSLARI İÇİN BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM: COBIT-5 KAPSAMINDA ULUSAL STRATEJİ BELGELERİ ÜZERİNDE BİR ANALİZ PDF
AHMET EFE
ARAP BAHARI’NIN KADIN HAKLARINA ETKİSİ PDF
SENEM ERTAN
THE PRACTICABILITY OF THE PRESIDENTIAL SYSTEM IN TURKEY AND THE DISCUSSIONS OVER NEVER ENDING DREAMS OF DEMOCRACY PDF
MEHMET KANATLI

Kitap Değerlendirme

İRAN-SURİYE BÖLGESEL İTTİFAKI VE ARAP BAHARI SÜRECİNE YANSIMASI PDF
NAZİFE SELCEN AKGÜL
SİYASETNÂME PDF
BARIŞ EŞMELİ


ISSN: 2458-9217