VASIF BELİRTEN İBARELERİN MARKA OLARAK TESCİLİ

Hayri Bozgeyik
1.894 412

Öz


Ticaret alanında vasıf belirten ibareler, ilgili mal ve hizmetler için marka olarak tescil edilemez. Gerek idari, gerek yargı kararlarında, ibarenin vasıf belirtme durumu ile bunun hangi mal ve hizmetler için söz konusu olduğunun gerekçeleri ile açıklanması gerekir.

Anahtar Kelimeler: Marka tescili, vasıf belirten ibareler, mutlak red nedenleri


Tam metin:

PDF


commerciallaw@ybu.edu.tr