Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Sayı 1 (2015) 6102 Sayılı TTK Hükümleri Çerçevesinde Anonim Şirketlere Ayni Sermaye Konulmasına İlişkin Çeşitli Sorunlar Öz   PDF
Mehmet Özdamar
 
Cilt 2, Sayı 1 (2016) A FUNDAMENTAL CHANGE OF PERSPECTIVE IN THE LIABILITY OF THE BOARD OF MANAGERS IN THE NEW TURKISH CORPORATE LAW: TRANSFORMATION FROM PRUDENT MAN RULE TO BUSINESS JUDGMENT RULE Öz   PDF
Hüsnü Turanlı
 
Sayı 1 (2015) Alman Federal Mahkemesi’nin (BGH) 13.11.2013 Tarihli I ZR 143/12 Sayılı “Doğum Günü Treni” Kararının Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku Açısından Önemi ve Türk Hukukuna Etkisi Öz   PDF
Emre Kalender
 
Sayı 1 (2015) Anonim Şirket Pay Sahipleri Açısından “Eşit Şartlarda Eşit İşlem” İlkesi Öz   PDF
Cafer Eminoğlu
 
Cilt 2, Sayı 1 (2016) ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN KAMU ALACAĞI SORUMLULUĞU Öz   PDF
Mert Silahşör
 
Cilt 2, Sayı 1 (2016) ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULUNDA BELİRLİ GRUPLARIN TEMSİL EDİLME HAKKI Öz   PDF
Rauf Karasu
 
Sayı 1 (2015) Apple Store, Steiff-Teddybären, Sparkassen-Rot und Gelbe Wörterbücher – Schutzvoraussetzungen und Schutzumfang Bei Nichtkonventionellen Markenformen Öz   PDF
Jan Eichelberger
 
Cilt 2, Sayı 1 (2016) DIE TREUEPFLICHT DER VORSTANDSMITGLIEDER Öz   PDF
Jan Lieder
 
Sayı 1 (2015) Emredici Hükümler İlkesinin Kapalı Tip Anonim Şirketler ve Limited Şirketler Açısından Doğurduğu Sorunlar ve Çözüm Önerileri Öz   PDF
Rauf Karasu
 
Sayı 1 (2015) Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunda Yayma Hakkının Tükenmesi ve Avrupa Adalet Divanının 3 Temmuz 2012 Tarihli Usedsoft/Oracle Kararının Hukukumuza Bu Açıdan Etkisi Bağlamında Değerlendirilmesi Öz   PDF
Mustafa Aksu
 
Sayı 1 (2015) FSEK’e Göre İleride Vücuda Getirilecek Eserlerle İlgili Yapılan Sözleşmelerin İfası ve Sonuçları Hakkında Sinema Sektörü Özelinde Bazı Düşünceler Öz   PDF
Savaş Bozbel
 
Cilt 1, Sayı 2 (2015) Halka Açık Anonim Ortaklıklarda Çıkarma ve Satma Hakkı Sermaye Piyasası Hukukunda Yeni Yaklaşımlar Öz   PDF
Çağlar Manavgat
 
Cilt 1, Sayı 2 (2015) İhtira Unsuru Yönünden Fikrî Hakların İncelenmesi Öz   PDF
Ahmet Battal
 
Sayı 1 (2015) Insiderrecht und Ad-Hoc-Publizität Öz   PDF
Barbara Grünewald
 
Cilt 2, Sayı 1 (2016) İNTERNET ÜZERİNDEN YAYILAN ESERLERDE TÜKENME İLKESİ? (DİJİTAL TÜKENME İLKESİ?) Öz   PDF
Mustafa Aksu
 
Cilt 2, Sayı 1 (2016) KAYYUM DENETİMİNDEKİ ANONİM ŞİRKETİN YÖNETİMİ Öz   PDF
Ahmet Battal
 
Sayı 1 (2015) Limited Şirketlerde Ortak Sayısının Sınırlandırılması Öz   PDF
Mustafa Çeker
 
Sayı 1 (2015) Limited Şirkette Genel Kurul Nisapları Öz   PDF
Hülya Çoştan
 
Cilt 1, Sayı 2 (2015) Luxemburgisches Internetrecht Öz   PDF
Markus Philipp Förster
 
Cilt 2, Sayı 1 (2016) MARKA HAKKININ İHLALİ SEBEBİ İLE İLERİ SÜRÜLEBİLECEK TALEPLER BAKIMINDAN KUSUR ŞARTININ VARLIĞI SORUNU Öz   PDF
Salih Polater
 
Cilt 1, Sayı 2 (2015) Marka ve Ticaret Unvanı Arasında İltibas Öz   PDF
Mehmet Emin Bilge
 
Sayı 1 (2015) Rechtsstreitigkeiten über Vinkulierte Namensaktien Öz   PDF
Jan Lieder
 
Cilt 1, Sayı 2 (2015) Regulierung Übermässiger Vergütungungen Bei Börsenkotierten Aktiengesellschaften Die Schweiz Als Vorbild? Öz   PDF
Tizian Troxler
 
Cilt 1, Sayı 2 (2015) Schutz Der Gemeinfreiheit Vor Missbräuchlicher Markennutzung Öz   PDF
Kaya Köklü
 
Cilt 1, Sayı 2 (2015) Sigorta Sözleşmelerinin Kuruluş Safhasındaki Sigorta Ettirenin Beyan Yükümlülüğünün Culpa In Contrahendo Sorumluluğu Açısından Değerlendirilmesi Öz   PDF
Abdülhamid Oğuzhan Hacıömeroğlu
 
Toplam 34 ögeden 1 - 25 arası 1 2 > >> 


commerciallaw@ybu.edu.tr