TURKISH JOURNAL of CLINICS and LABORATORY

127.474 45.423

Değerli Meslektaşlarımız,

“Turkish Journal of Clinics and Laboratory” tıbbın her dalı ile ilgili Türkçe veya  İngilizce yazılmış orijinal klinik, laboratuar veya deneysel çalışmalar, olgu sunumları, derleme, editöre mektup, kısa raporlar ve orijinal görüntüler yayınlamaktadır.

Dergimiz 2015 tarihinden itibaren dünyanın en büyük alan indekslerinden olan Index Copernicus ta ve ulusal bir alan indeksi olan ULAKBİM-TR de indekslenmeye başlamıştır.

Index Copernicus Değeri: 61.03

Baş-Editörler

Doç. Dr. Aydın ÇİFCİ

Prof. Dr. Berkant ÖZPOLAT


2016 Yılı Quality Factor: 1.2

                                                        YAZILARINIZI 2017 YILI İTİBARI İLE

                                                                 http://dergipark.gov.tr/tjcl

                                                               ADRESİNDEN KABUL EDİYORUZ


Cilt 7, Sayı 4 (2016)

Tüm sayı

Tüm sayıyı göster veya indir PDF

İçindekiler

Baş yazı / Edıtorıal

Bilimin ışığında katettiğimiz yol PDF
Ayşe Gül Yılmaz Özpolat

Özgün Makale / Orıgınal Artıcle

Subklavian Arter Hastalığında kobalt krom stentlerin uygulaması PDF (English)
Ersin Sarıçam
Hemodiyaliz hastalarında Staphylococcus aureus nazal taşıyıcılığı oranları ve risk faktörleri PDF (English)
Aydın Çifci, Serap Biberoğlu, İsmail Tosun, Salih Cesur, Zeynep Gençtürk, Salih İnal, Ebru Ergen
Hemşirelerin ağrının farmakolojik olmayan yöntemlerle kontrolüne ilişkin bilgi ve uygulamaları PDF
Hüsna Özveren, Saide Faydalı, Selin Özdemir

Derleme / Revıew Artıcle

Kanser hastalarında travma sonrası büyüme kavramı PDF
Bilgen Biçer Kanat, Ayşe Gül Yılmaz Özpolat
Bir bebeğin aniden ölümü PDF
Didem Aliefendioğlu, Nilufer Guzoglu

Olgu Sunumu / Case Report

Parvovirüs B19 enfeksiyonunda görülen immün trombositopenik purpurada kısa süreli konvansiyonel doz oral prednizon tedavisi PDF (English)
Serkan Tursun


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


e-ISSN: 2149-8296

The content of this site is intended for health care professionals. All the published articles are distributed under the terms of Creative Commons Attribution Licence, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.