Parvovirüs B19 enfeksiyonunda görülen immün trombositopenik purpurada kısa süreli konvansiyonel doz oral prednizon tedavisi

Serkan Tursun
1.603 353

Öz


Çocukluk çağı immün trombositopenik purpura (İTP) genellikle benign ve kendini sınırlayan bir hastalıktır. Genellikle viral bir hastalık ya da aşılama sonrası oluşur. Akut ITP olan bazı hastaların kan veya kemik iliği örneklerinde İnsan parvovirüs B-19 (HPV)  tespit edilmiştir. HPV nedeniyle İTP tedavisi tartışmalıdır. Bu yazıda makroskopik hematüri ve HPV’ye bağlı akut İTP tanılı olgunun kısa süreli konvansiyonel doz oral prednizon ile başarılı tedavisini sunduk. Güvenli ve etkili olan bu tedavi, HPV ilişkili İTP hastalarında İVİG tedavisine alternatif bir seçenek olabilir.

 

Anahtar kelimeler: İmmun trombositopenik purpura, parvovirus B19, prednison


Tam metin:

PDF (English)
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

e-ISSN: 2149-8296

The content of this site is intended for health care professionals. All the published articles are distributed under the terms of Creative Commons Attribution Licence, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.